LAKTAŠI, 27. novembra – Kaznena politika za počinioce nasilja u porodici trebalo bi da bude oštrija, odnosno kazna zatvora bi bila primjerenija nego novčana kazna i doprinijela bi smanjenju broja nasilnika, izjavila je pravnik Jagoda Nedić.

Nedićeva je istakla da je neophodno preventivno djelovanje koordinisanim radom svih aktera – tužilaštva, policije, centra za socijalni rad i društva u cjelini.

Danica Bartolić, predsjednik Udruženja žena “Osmijeh žene” Laktaši, organizatora javne tribine “Nasilje u porodici-Stop nasilju”, rekla je da poseban problem kod žena koje su žrtve nasilja predstavlja to što nemaju dovoljno hrabrosti da prijave nasilje.

“Prema nekim istraživanjima, žene trpe 10 do 15 godina da bi se, eventualno, ohrabrile da prijave nasilje. Jedan od problema je i ekonomska zavisnost žena. Ekonomsko osnaživanje dalo bi ženama mogućnost da se odupru problemu nasilja”, naglasila je Bartolićeva.

Predsjednik Skupštine opštine Laktaši Snježana Radetić smatra da lokalna zajednica treba da zaštiti žrtve nasilja, ali i da nastoji da se počinioci kazne i da se oni izoluju, a ne žrtve nasilja, saopšteno je danas iz Udruženja “Osmijeh žene”.

Ona je dodala da će lokalna zajednica uvijek podržavati aktivnosti kojima se ukazuje na problem nasilja u porodici da bi se smanjio broj slučajeva nasilja, posebno nad ženama i djecom.

Javna tribina “Nasilje u porodici-Stop nasilju” organizovana je juče u Laktašima, u okviru kampanje 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja koja traje od 25. novembra – Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama do 10. decembra – Međunarodnog dana ljudskih prava.

Tribina je organizovana uz podršku Komisije za ravnopravnost polova opštine Laktaši, a kampanju organizuju DŽender centar Vlade Republike Srpske i organizacije civilnog društva koje u svom programu imaju borbu protiv nasilja.

Udruženje “Osmijeh žene” Laktaši je potpisnik međunarodne deklaracije organizacija civilnog društva o sprečavanju nasilja nad ženama.