LAKTAŠI, 14. aprila – Opština Laktaši obavještava poljoprivredne proizvođače da je počela podjela regresiranog goriva za poljoprivrednu proizvodnju u 2018. godini, koja traje do 30.11.2018. godine. Pravo na podjelu regresiranog goriva imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva, koja su izvršila ažuriranje podataka, u Registru poljoprivrednih gazdinstava (Poslovnica APIF-a Laktaši, Ulica Majke Jugovića br. 2; kontakt telefon: 051/532-489; obavezni dokument: lična karta za fizička lica, odnosno potvrda o registraciji poreskog obveznika-JIB za pravna lica na uvid), za površine koje su u zvaničnoj evidenciji katastra upisane kao obradive katastarske kulture i koje nisu manje od jednog hektara.
REGRESIRANO-GORIVO-U-MRSICEVI-SALASI

Poljoprivredni proizvođači, koji su izvršili ažuriranje podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava, tj. koji se nalaze na spisku za podjelu regresiranog goriva, potrebno je da se obrate u Odsjek za privredu i poljoprivredu Opštinske uprave opštine Laktaši, da od nadležnih službenika, na osnovu obaveznog dokumenta (lična karta, odnosno JIB na uvid), dobiju protokolisan zahtjev (popunjen na obrascu 27 priloga Pra¬vil¬nika o uslo¬vi¬ma i na¬či¬nu ostvarivanja nov¬ča¬nih pod¬sti¬ca¬ja za razvoj poljoprivrede i se¬la), sa upisanom količinom odobrenog goriva, koji zajedno sa neovjerenom kopijom lične karte, odnosno JIB-a prilikom prve kupovine dostavljaju ovlaštenom distributeru regresiranog dizel goriva.

Podsjećamo da je ove godine za prijavljene površine njiva/oranica, bašta/vrt, voćnjak i vinograd odobrena količina do 100 litara regresiranog goriva po hektaru, a za livade do 30 litara po hektaru. Minimalna ukupna količina dizel goriva za koju je moguće ostvariti pravo na regres iznosi 30 litara i preuzima se jednokratno. Cijena regresiranog goriva je za 0,60 KM po litri, niža od maloprodajne cijene na benzinskoj pumpi.

Obavještavaju se i proizvođači merkantilne pšenice, koji su izvršili jesenju sjetvu merkantilne pšenice u 2017. godini i istu prijavili, kao način korištenja u Registru poljoprivrednih gazdinstava u 2018. godini, da ostvaruju pravo na podsticaj, ako su zasijali minimalno 1,5 ha merkantilne pšenice i primjenili preporučenu sjetvenu normu od minimalno 170 kg sjemenske pšenice po hektaru.

Pravo na podsticajna sredstva ostvaruje se na osnovu zahtjeva popunjenog na obrascu 26 iz priloga Pravilnika, koji se najkasnije do 30. aprila tekuće godine, putem Odsjek za privredu i poljoprivredu Opštinske uprave opštine Laktaši podnosi Agenciji za agrarna plaćanja uz priložene dokaze za kupljeno sjeme (potpisana i ovjerena faktura na ime podnosioca zahtjeva sa naznačenim brojem fiskalnog računa i maloprodajnim fiskalnim računom kao prilogom ili potpisana i ovjerena veleprodajna faktura na kojoj je naznačeno ime podnosioca zahtjeva), odnosno uz priložen interni akt o količinama vlastitog sjemena upotrebljenog za sjetvu (prilažu poslovni subjekti koji imaju vlastitu proizvodnju sjemena i upisani su u Registar proizvođača sjemena).

Visina podsticajnih sredstava je 200,00 KM/ha, a maksimalni iznos sredstava, koja se mogu ostvariti po ovom osnovu je 150.000,00 KM po korisniku.

Sve potrebne informacije i pomoć oko navedenih podsticaja mogu se dobiti u Odsjeku za privredu i poljoprivredu Opštinske uprave Opštine Laktaši (kancelarija br. 39, kontakt telefon: 051/334-241).

Tekst preuzet sa FB stranice Opština Laktaši