LAKTAŠI, 31. oktobra – Građani Bosne i Hercegovine u banakama imaju više od 11,8 milijardi konvertibilnih maraka štednje, od čega je na dugoročni period oročeno čak 4,9 milijardi KM.

stednja-foto-shutterstock

Ovo je podatak Centralne banke BiH povodom Međunarodnog dana štednje koji se obilježava danas, 31. oktobra.

Stanovništvo je za manje od deset godina, odnosno od kraja 2010. do kraja septembra ove godine, povećalo depozite u bankama za oko 4,9 milijardi maraka.

Trenutno u bankama imaju oko 3,3 milijarde maraka na transakcionim računima, oko 3,2 milijardi KM su depoziti po viđenju, dok kratkoročno oročeni depoziti iznose oko 500,1 milion KM.

U Centralnoj banci BiH kažu da se rast ukupnih depozita stanovništva nikako ne može tumačiti kao naznaka boljeg životnog standarda, a podaci o visokoj stopi nezaposlenosti i niskom nivou prosječne plate u BiH ukazuju na to da veći dio stanovništva nije u mogućnosti da uštedi.

 

Osim toga, jedan dio štednje u bankama je posljedica neizvjesnosti u pogledu budućih ekonomskih prilika u zemlji, kao i nedostatka povjerenja u alternativne vidove štednje, ocjenjuju u Centralnoj banci.

U prilog tome da manji dio stanovništva ima mogućnost za štednju, a posebno za štednju značajnijeg iznosa, idu i podaci Agencije za osiguranje depozita. Oni pokazuju da se depoziti koji premašuju iznos osiguranog štednog uloga od 50.000 KM, a na koje se odnosi skoro polovina ukupnog iznosa depozita stanovništva, nalazi na malom broju depozitnih računa – čak 49,2 odsto, kao i da ovi depoziti bilježe veći relativni rast kako u pogledu broja depozitnih računa tako i u pogledu iznosa depozita.

Inače, kamatne stope na štednju u banakama u Bosni i Hercegovini bilježe pad od 2014. godine i na istorijskom su minimumu. Tako je, na primjer, prosječna kamata na oročenu štednju na dvije godine u KM valuti prije četiri godine bila oko 3,2 odsto, dok trenutno iznosi oko 1,3 odsto na nivou bankarskog sektora Bosne i Hercegovine.

 

Srpskainfo