Public performance on stage Microphone on stage against a background of auditorium. Shallow depth of field. Public performance on stage.

Izvođači muzike treba da poštuju dobre higijenske prakse i već definisane epidemiološke mjere koje važe za ugostiteljske objekte, navedeno je u Preporukama za izvođenje muzike uživo u ugostiteljskim objektima Instituta za javno zdravstvo RS.

Ko ima povišenu temperaturu, ide kući: Evo kakve još preporuke važe za IZVOĐAČE MUZIKE UŽIVO
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA

Izvođenje muzike uživo se može organizovati u toku radnog vremena objekta, ali u ukupnom trajanju od maksimalno pet časova, što podrazumijeva pripremu, nastup i završetak.

Preporučuje se da se muzika uživo, i kad bude dozvoljeno njeno organizovanje u zatvorenom prostor, god god to bude moguće, organizuje na otvorenom.

– Svaki ugostiteljski objekat vodi evidenciju muzičara za svaki dan kada je muzika uživo organizovana, a koja obuhvata ime i prezime i kontakt telefon. Odgovorna osoba ugostiteljskog objekta upoznaje muzičare o važećim mjerama, te se stara da se iste poštuju – stoji u preporukama.

Prilikom dolaska u ugostiteljski objekat, muzičarima se mjeri temperatura i o istom se vodi evidencija. Osobe koje imaju povišenu temperaturu vraćaju se kući.

– Muzičari koji imaju simptome zarazne bolesti ili kod kojih postoji sumnja ili potvrđena kovid 19, kao i oni koji su bili u kontaktu sa osobama sa sumnjom na kovid ili osobama sa potvrđenom zarazom, ne smiju učestvovati u izvođenju muzike u ugostiteljskim objektima. Za vrijeme boravka u ugostiteljskom objektu, uključujući dolazak i odlazak, muzičari treba da održavaju fizičku distancu od najmanje dva metra  kako između sebe, tako i prema gostima, kao i da sprovode pravilnu higijenu ruku – navodi se u preporukama.

Za vrijeme odmora, muzičari poštuju fizičku distancu od dva metra, kao i maksimalan broj osoba koji može sjediti za jednim, odnosno dva stola, a u skladu sa preporukama za ugostiteljske objekte.

– Ukoliko se muzika izvodi uživo u unutrašnjim dijelovima  ugostiteljskog objekta, svi muzičari nose masku koja pokriva usta i nos, izuzev pjevača i muzičara koji sviraju duvačke instrumente. Maske se koriste i prilikom odmora, izuzev kada se konzumira hrana i piće.

Između bine i stolova potrebno je obezbijediti udaljenost od četiri metra.  Bina treba da bude tolike površine, da se obezbijedi jedan muzičar na četiri kvadrata – kažu u IJZ RS.

Prilikom izvođenja muzike ne preporučuje se kretanje muzičara van bine. Jačina zvuka muzike koja se izvodi treba da bude takva da omogućava normalan govor među osobama koje sjede za jednim stolom, bez potrebe da se primiču jedni drugima.

Srpskainfo