LAKTAŠI.25.januara- Opštinska uprava u Laktašima odlučna je da tužbama, opomenama i sporazumno naplati dugove po osnovu komunalne takse i poreza na nepokretnosti.

Ukupno dugovanje građana i preduzeća premašilo je tri miliona maraka. Na komunalnu taksu odnosi se 1.380.000 KM, a za porez na nepokretnosti opština potražuje 2.160.000 KM. Ove brojke podstakle su lokalnu vlast da se efikasnije pozabavi naplatom svojih potraživanja. Jedan od metoda, u slučajevima gde drugi pokušaji naplate nisu uspeli, su sudske tužbe.

 
                                                                                                                                                                                                                                Foto: Milan Pilipović / RAS SrbijaZgrada opštine Laktaši

-Podneli smo 500 tužbi koje su već na prvom koraku dale očekivani rezultat, jer je 200 dužnika izmirilo obaveze. Odlučni smo da obezbedimo veći stepen finansijske discipline, posebno u sferi opštinskih prihoda – rekao je za „EuroBlic“ Ranko Karapetrović, načelnik opštine Laktaši.

On dodaje da su formirali Koordinacioni tim sa zadatkom da identifikuje neprijavljene objekte, te druge nepokretnosti koje nisu obuhvaćene porezom na imovinu niti komunalnom taksom.

-Pretpostavljamo da se radi o visokom procentu građana koji ne plaćaju ove obaveze, jer ih nisu prijavili u inat našim pozivima i višegodišnjim apelima. Sada ćemo to istražiti, utvrditi obaveze i obezbediti da ih svi ravnomerno plaćaju – odlučan je Karapetrović, koji je predsednik tima angažovanog na ovim poslovima.

Podršku za obezbeđenje više novca u opštinskom budžetu, laktaška izvršna vlast dobila je i u lokalnom parlamentu. Odbornik Boban Borojević (SNSD) smatra da se prihodi moraju temeljiti na boljoj naplati poreza od nepokretnosti, ali i stimulisanjem investitora. Njegov kolega iz odborničkih klupa Vukašin Vojinović (NDP) zahteva da se svi opštinski organi odlučnije angažuju na podmirenju prihoda.

 

 

Foto: Milan Pilipović / RAS SrbijaRanko Karapetrović

On smatra da se to,  pored ostalog, može obezbediti boljom naplativošću vode pod uslovom da se umanje cene. Taj korak bi, smatra Vojnović, stimulisao potrošače da redovno plaćaju vodu a ne duguju pozamašna sredstva kao sada.

Dalibor Radetić iz “Slobodne Srpske” mogućnost povećanja budžetskog priliva, osim mera za koje su se opredelili opštinari i načelnik Karapetrović, vidi u jačanju privrede.

-Najveću stavku punjenja budžeta čini PDV. Da bi ostvarili veću naplatu po tome osnovu, moramo ulagati u domaću proizvodnju i veće zapošljavanje – smatra Radetić. Njemu je, kaže, načelnik pojasnio da način raspodele sredstava od PDV-a nije stimulativan za opštinu Laktaši, koja ima zavidne privredne pokazatelje.

Naime, na području ove opštine zaposlenih je 9.500 od kojih 8.000 radi u privatnom sektoru. U Skupštini opštine sve glasnije se zagovara i prestanak fiansiranja SUBNOR-a, te davanja novčane pomoći izbeglim i raseljenim osobama kao i naknade za venčanja. Obrazloženo je da SUBNOR sada predstavljaju samo potomci boraca NOR-a, a status izbeglih i raseljenih uglavnom rešen. Sve to su konkretni predlozi u cilju sticanja više novca u lokalnom budžetu.

Porez na nepokretnosti 0,18 odsto

Za ovu godinu SO Laktaši odredila je stopu od 0,18 odsto poreza na nepokretnosti. Po tom osnovu računaju na prihod od milion maraka plus 600.000 KM nenaplaćenih obaveza iz 2016. godine. Istovremeno, opština planira da se ove godine kod komercijalnih banaka kreditno zaduži za 4.000.000 KM na osmogodišnju otplatu. Najveći deo tog novca usmeriće za prevremeni otkup obveznica u iznosu od 2.915.000 KM plus kamate. Preostali deo kredita utrošiće za pokriće dela budžetskog deficita. Konačnu odluku o kreditu doneće Skupština opštine tokom ovog meseca.