Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske apeluje na građane da tokom obavljanja proljetnih radova na krčenju zemljišta i uređenju imanja, ne pale vatru na nedozvoljenim mjestima i ne vrše spaljivanje ostatka korova, smeća i drugog otpada unutar ili u blizini šumskih kompleksa i zasada, gdje usljed nekontrolisane vatre može doći do šumskog požara i požara na otvorenom prostoru, koji mogu ugroziti ljudske živote i imovinu građana.
Vatrogasci Banjaluka (Foto: Fejsbuk/ Vatrogasna brigada Banjaluka) -

Vatrogasci Banjaluka (Foto: Fejsbuk/ Vatrogasna brigada Banjaluka)

– Zakonom o zaštiti od požara definisana je novčana kazna od 100 KM do 1.000 KM za prekršaj fizičkog lica koje pali korov i drugi poljoprivredni otpad, bez prethodnog obavještavanja vatrogasno-spasilačke jedinice i ukolikone preduzme sve neophodne radnje u cilju sprečavanja širenja vatre – navodi se u saopštenju.

Samo u prva dva mjeseca ove godine na području Republike Srpske evidentirano je 12 šumskih požara tj. požara na otvorenom.

– Kako je nekontrolisano spaljivanje korova i ostavljanje neugašene vatre bez nadzora pri uređenju poljoprivrednih imanja čest uzrok požara, upozoravamo da se spaljivanje korova i drugog gorivog materijala vrši na odgovoran način, samo u vrijeme povoljnih vremenskih uslova i na površinama koje se mogu kontrolisati – dodaju u saopštenju.

Iz MUP-a navode da građani pri spaljivanju korova i drugog zapaljivog materijala trebaju ugasiti ostatke nesagorenih materija, kako bi se spriječilo njihovo raznošenje vjetrom i pojava nekontrolisanog gorenja. U većini slučajeva vatra se prenese na šumske komplekse prouzrokujući veliku materijalnu štetu.

Pozvali su građane da prilikom uočavanja požara ili u slučaju nekontrolisanog širenja vatre, o tome odmah obavijeste nadležnu vatrogasnu jedinicu na broj telefona 123, najbližu policijsku stanicu na broj 122 ili Centar za obavještavanje na broj 112.