BEČ – Vlada Austrije donijela odluku da privremeno obustavi primjenu Zakona o obaveznoj vakcinaciji protiv virusa korona.

ORF navodi da Komisija za sprovođenje obavezne vakcinacije traži, u svom izvještaju koji će danas biti saopšten, zadržavanje obavezne vakcinacije, ali i neprimjenjivanje kazni od sredine marta, kako je to bilo planirano.

Komisija ukazuje da sredinom juna treba ponovo analizirati situaciju i odlučiti o daljem djelovanju u vezi obavezne vakcinacije i mjera primjene.

Izvještaj Komisije biće danas proslijeđen istovremeno Vladi i parlamentu.

Austrijska vlada održaće sjednicu ujutru, nakon koje će novi ministar zdravlja Johanes Rauh, zajedno sa ministarkom zadužena za ustavna pitanja Karoline Edštadler izaći pred novinare i objasniti dalje djelovanje.

Postepeni plan Vlade predvidjao je da nevakcinisani od 15.marta budu kažnjavani novčano.

Policija je trebalo, prilikom svake kontrole, da provjerava vakcinalni status i prijavi svako kršenje zakona o obaveznoj vakcinaciji.

Nezavisne