LAKTAŠI,30. januara – Udruženje građana “Centar za djecu, mlade i porodicu” Laktaši organizuje besplatnu obuku za pokretanje vlastitog biznisa koja je namijenjena djevojkama iz Laktaša i okoline. Radionica de biti održana 4. februara od 17 časova, u prostorijama Centra.

Poziv za učesnice - Laktaši - plakat

Obuku realizuje je Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice iz Banjaluke u okviru projekta “Entrepreneur to be”, a uz podršku ambasade Francuske u BiH.

 

Cilj obuke je dati učesnicama priliku da steknu teorijska i praktična znanja o uspješnom pokretanju vlastitog biznisa, kreiranja biznis plana, te na koji način prevazići probleme i izazove sa kojima se mlade preduzetnice često susreću.