LAKTAŠI, 12. avgusta – Povodom Međunarodnog dana mladih – 12. avgusta, gradonačelnik Miroslav Bojić, svim mladima Grada Laktaši upućuje iskrene čestitke.


”Grad Laktaši je otvoren za sve mlade ljude, koji svojim inicijativama, znanjem, iskustvom žele učestvovati u stvaranju boljih uslova i doprinijeti podizanju kvaliteta života na području naše lokalne zajednice. U saradnji sa mladima, Grad će nastaviti provoditi aktivnosti koje stvaraju mogućnosti i bolje uslove u ostvarivanju prava mladih, zadovoljavanju njihovih potreba, afirmaciji mladih, aktivnostima koje podstiču aktivno učešće mladih, omladinskih tijela, omladinskih organizacija i organizacija za mlade, u svim oblastima koje su važne za mlade, te doprinose razvoju lokalnoj zajednici”, poručio je Bojić.