LAKTAŠI, 8. avgusta – U cilju radne aktivacije i integracije na tržište rada definisanih prioritetnih ranjivih grupa korisnika socijalne zaštite i smanjenja njihove zavisnosti od socijalnih davanja, gradonačelnik Miroslav Bojić potpisao je protokol o saradnji lokalnih institucija i organizacija s ciljem jačanja socijalne zaštite i inkluzije na lokalnom nivou uvođenjem modela integrisano vođenje slučaja.


”Kroz integrisano vođenje slučaja na području Grada podržaće se oni koji su već dio sistema socijalne zaštite, a unutar te grupe, kroz programe, fokus će se staviti na rad sa ranjivim grupama korisnika socijalne zaštite: roditelji koji imaju djecu sa smetnjama u razvoju, nezaposleni roditelji djece koja su korisnici dječije zaštite, žene iz ruralnih područja i žrtve nasilja u porodici”, rekao je gradonačelnik Miroslav Bojić.