LAKTAŠI, 15. novembra – Projekata u Laktašima u posljednje vrijeme ne manjka. Najveći na koji su lokalna vlast i građani ponosni je izgradnja srednjoškolskog centra, koji je ne samo društvena potreba, već i okosnica daljeg urbanog razvoja grada.


Povoljan poslovni ambijent stimulisao je razvoj privatnog preduzetništva. Broj preduzeća neprestano raste iz godine u godinu, a samim tim raste i broj zaposlenih, kao i ukupan prihod i dobit. Rast poslovnih aktivnosti Laktaši afirmišu uređenjem industrijskih i poslovnih zona. Ovaj grad investitorima pruža brojne povoljnosti pri investiranju i dobijanju svih potrebnih dozvola i dokumenata, što olakšava ulaganje i početak uspješnog poslovanja. Prisustvo velikih svjetskih i regionalnih kompanija ukazuje na atraktivnost grada kao investicione destinacije.

Takođe, Laktaši su pozitivan  primjer partnerskog odnosa i saradnje između mladih i lokalne vlasti. Mladi su aktivno uključeni u proces predlaganja i donošenja odluka. Lokalna vlast je pokazala da su mladi važan resurs za dalji napredak i razvoj lokalne zajednice.

Miroslav Bojić, gradonačelnik Laktaša u intervjuu za portal načelnik.net kaže da ova lokalna zajednica ima izuzetno dobru investicionu klimu, te da kontinuirano radi na unapređenju poslovnog okruženja i uvođenju međunarodno priznatih standarda efikasne i transparentne lokalne uprave.

Sa gradonačelnikom Bojićem smo razgovarali o tome kako se trenutno živi u Laktašima, projektima koji su u proteklom periodu realizovani, te planovima za naredni period.

Laktaši spadaju u red razvijenih lokalnih zajednica. Ove godine ste dobili i status grada i tako postali 10. grad u Republici Srpskoj. Koliko Vam taj status znači?  

BOJIĆ: Mislim da su Laktaši sasvim zasluženo dobili status grada, što je sigurno od istorijskog značaja za nas i naše građane. Mi smo treća privreda u Republici Srpskoj po svim parametrima, po punjenju republičkog budžeta. U prošloj godini naša privreda ostvarila je prihode od 1,6 milijardi KM i sigurno da zaslužujemo da nam se dio vrati kroz kapitalne investicije. Sticanje statusa grada znači i lakši pristup evropskim fondovima i bolju komunikaciju sa investitorima,  uključujući i  efikasniju realizaciju projekata prekogranične saradnje. Sticanje statusa grada suštinski jeste značajna prednost i otvara vrata ozbiljnijih partnerstava, koja su do sada bila nedostupna.

Laktašima je obnovljen i BFC certifikat za povoljno poslovno okruženje, što znači da ste sve atraktivniji za investitore. Kako se trenutno živi u vašem gradu, na koje projekte realizovane u proteklom periodu ste posebno ponosni?

BOJIĆ: Obnavljanje BFC sertifikata je pokazatelj da Grad Laktaši ima izuzetno dobru investicionu klimu i da kontinuirano radi na unapređenju  poslovnog okruženja i uvođenju međunarodno priznatih standarda efikasne i transparentne lokalne uprave. Dokaz tome su značajne investicije kako domaćih tako i stranih preduzeća na području grada.

Život u Laktašima je u posljednjih nekoliko godina znatno poboljšan. Značajni kapitalni projekti su implementirani ili se nalaze u završnoj fazi realizacije. Izgrađena je kružna raskrsnica sa rekonstrukcijom dijela magistralnog puta M-16, izgrađeno je preko 100 km puteva, vrtić u Aleksandrovcu, proširen je vrtić u Laktašima, a u Velikom Blašku započela je izgradnja vrtića. Završava se izgradnja fiskulturne sale u Jakupovcima, u toku je rekonstrukcija trga Palih boraca, započeta je izgradnja Srednjoškolskog centra. Kontinuirano se radi na izgradnji i sanaciji vodovodne mreže na području grada, izvršena je zamjena stare rasvjete sa led rasvjetnim tijelima na čitavoj teritoriji grada, sanaciji i izgradnji društvenih domova, dječijih igrališta, sanaciji obaloutvrda. Takođe, u toku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacije u Laktašima i Trnu.

Sve ovo pokazuje da se u Laktašima kontinuirano implementiraju aktivnosti u cilju poboljšanja kvaliteta života svih građana.

Poznati ste kao gradonačelnik koji mnogo vremena provodi na terenu, u razgovoru s ljudima. Čini se da radno vrijeme nemate. Koliko je bitna ta komunikacija između prvog čovjeka grada i građana kako bi se poboljšao kvalitet života u lokalnoj zajednici?

BOJIĆ: Od samog trenutka preuzimanja funkcije gradonačelnika u potpunosti sam se podredio interesu građana Laktaša i opšteg dobra i moj radni dan u prosjeku traje po preko 15 sati. Kada ste gradonačelnik onda morate biti spremni da se maksimalno posvetite, pogotovo ako imate želju da ostvarite zapaženu ulogu za vrijeme svog mandata. Moja želja je upravo ta, da omogućimo građanima što kvalitetniji i bolji život, i na tom polju radimo i sve što nam se u zadnje vrijeme desilo nije slučajno.

Potrebno je puno energije da bi se obavljao posao gradonačelnika, ali i spremnost da se radi na svim izazovima. Ja sam oko sebe okupio mlade i energične ljude, kao tim svi zajedno radimo i smatram da su i rezultati našeg rada itekako i vidljivi.

U proteklom periodu u Laktašima se radilo punom parom. Ono što je posebno bitno stanovništvu u laktaškim mjesnim zajednicama je putna infrastruktura. Asfaltirani su i rekonstruisani brojni putni pravci. Kolika su ulaganja u putnu infrastrukturu?

BOJIĆ: Ove godine urađeno je ukupno 68 km putne infrastrukture, od čega 14 km odnosi se na rehabilitacije, odnosno presvlake asfaltnog kolovoza, dok 54 km se odnosi na izgradnju novih asfaltnih saobraćajnica. Ukupna investiciona vrijednost radova na putnoj infrastrukturi iznosi oko 5,8 milona konvertibilnih maraka.

Izgrađena je i pješačka staza uz magistralni put prema Prnjavoru, i to od skretanja za Slatinu do Dovića u ukupnoj dužini od 2 km, čija je investicija iznosila 457.000,00 KM.

U toku je izgradnja mosta na Crkvenoj na granici naseljenih mjesta Miloševci i Milosavci, čiji se završetak radova uskoro očekuje, a investiciona vrijednost radova iznosi 600.000,00 KM.

Pored svega navedenog u saradnji sa JP ‘’Putevi RS’’  urađen je i kružni tok u naselju Trn na spoju stare trnske ceste sa magistralnim putem (brzom cestom). Investiciona vrijednost radova iznosila je 500.000,00 KM.

Grad Laktaši vrši i redovno održavanje putne mreže, a koje se odnosi na krpanje udarnih rupa na kolovozu, sanacija bankina, rješavanje oborinske odvodnje, košenja putnih pojaseva, postavljanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije, postavljanje odbojnih ograda na putevima, sanacije makadamskih saobraćajnica, interventni radovi na putnoj infrastrukturi i drugo. Takođe, vrši se i zimsko održavanje putne mreže u urbanim sredinama i ruralnom području grada Laktaši. Za redovno i zimsko održavanje putne infrastrukture u 2022. godini izdvojeno je 665.000 KM. Tako da možemo konstatovati da je u putnu infrastrukturu u 2022. godini uloženo oko 8 miliona konvertibilnih maraka.

Zahvaljujući povoljnoj klimi i kvalitetnom zemljištu Laktaši imaju veliki potencijal za poljoprivrednu proizvodnju. Kolika je zainteresovanost stanovništva za poljoprivredu i da li Grad stimuliše ruralni razvoj?

BOJIĆ: Zemljište i dalje predstavlja ključni prirodni resurs na području Grada Laktaši. Poljoprivredno zemljište (19.226 ha) čini oko polovinu ukupne površine grada, što je odredilo poljoprivredu kao jednu od najznačajnijih privrednih grana. Zainteresovanost stanovništva za poljoprivrednu proizvodnju je značajna. Grad Laktaši je u periodu 2019/2020 godine, izradio „Osnovu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Laktaši“ (nosioc izrade JU Poljoprivredni institut Republike Srpske, Zavod za agroekologiju), a koji svakako predstavlja „Inventar stanja zemljišnih resursa grada Laktaši“,  kao komponente procesa planiranja korišćenja zemljišta na području grada. Navedenim dokumentom je potvrđen poljoprivredni potencijal grada Laktaši, a ujedno i definisane prioritetne mjere sa prijedlogom ovlaštenih institucija za njihovo sprovođenje.

Skupština Grada Laktaši i ove godine je, kao i svih ranijih godina, usvojila  Program korištenja sredstava za podsticaj proizvodnje za 2022. godinu. Navedenim Programom su definisani odgovarajući instrumenti i mjere  direktne materijalno-finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima čime se postiže proizvodno i tehnološko restruktuiranje, povećanje produktivnosti, konkurentnosti, nivo zaštite poljoprivredne proizvodnje i životne sredine i doprinosi ruralnom razvoju. Finasiranje Programa planirano je Budžetom Grada Laktaši za 2022. godinu. Planirana sredstva za realizaciju Programa za 2022. godinu (Izmjene i dopune), iznose 325.000,00 KM za različite programske (poljoprivredne) aktivnosti, te se svake godine trudimo na sveobuhvatan način, kroz izdvajanje većih finansijskih sredstava uvećati podsticajna sredstva.

Nedavno ste potpisali ugovor za projektovanje uređenja i izgradnje obaloutvrde rijeke Turjanice. Kolika je vrijednost projekta i kada bi trebao biti realizovan?

BOJIĆ: Primarni cilj izrade projektno-tehničke dokumentacije jeste objezbijediti odgovarajući stepen zaštite od poplava iz vodnog toka rijeke Turjanice, imajući u vidu prostorno-plansku dokumentaciju i buduće planove grada Laktaši na ovom području, ali na način da se projektuju pouzdani objekti van domašaja matice velikih voda (kada su u pitanju budući nasipi i uređenje glavnog korita Turjanice i sekundarnih tokova) uz  sagledavanje uticaja na povećanje opasnosti i rizika od plavljenja na projektnom području Grada Laktaši.

Ugovorni organ, odnosno Klijent je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS. Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata (APCU) je formirana odlukom Vlade RS i odgovorna je za implementaciju projekta. Korisnici Projekta i učesnici u projektu su: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, JU „Vode Srpske“ i Grad Laktaši, a projekat realizuje projektni Konzorcijum: Zavod za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina & Hidropoint d.o.o. Banja Luka & Plan d.o.o. Banja Luka.

Dokumentacija se realizuje u četiri segmenta: Početni izvještaj, Idejno rješenje, UT uslovi sa Stručnim Mišljenjem i Glavni projekat. Primjenjuje se set strukturnih mjera uređenja riječnog korita od kojih se očekuje brza reakcija i umanjenje rizika od poplava, ali i mjera jačanja kapaciteta slivnog područja primjenom prirodom inspirisanih rješenja (NBS) koje daju dugoročne koristi u vidu umanjenja oticaja sa sliva Turjanice.

Vrijednost izrade projektno-tehničke dokumentacije iznosi 380,288.00 KM (bez PDV-a). Ukupna vrijednost, odnosno aproksimativni predmjer i predračun radova  uredjenja vodnog režima i korita rijeke Turjanice iznosi 32.907.290,27 (sa PDV), a plan  realizacije je predviđen za narednih 5 godina.

U avgustu je održana manifestacija Laktaško ljeto, pa su tu i Igre bez granica koje su organizovane u okviru Svjetskog dana porodice. Koliko manifestacije poput ovih promovišu turističku ponudu Laktaša?

BOJIĆ: Laktaško ljeto je tradicionalna manifestacija koja je ove godine proslavila punoljetstvo. Program manifestacije je uveliko doprinio unaprjeđenju turizma na području grada. Statistički podaci o dolasku i broju noćenja turista, svakako nam idu u korist. Za prvih 9 mjeseci 2021. godine, Laktaše je posjetilo 8237 gostiju, sa ukupno 13400 noćenja, dok je u 2022. godini, za prvih 9 mjeseci povećanje bilo za 36,70 %. Dakle u 2022 godini za 9 mjeseci, Grad Laktaši je posjetilo 10718 turista sa ukupno 21167 noćenja.

Program Laktaškog ljeta 2022,  kao i mnogobrojni koncerti sa zvučnim estradnim imenima, učinili su da Laktaši na najbolji način promovišu svoju turističku ponudu. Pored manifestacionog turizma, primat stavljamo na banjski turizam, jer smo jedini Grad koji na tako malom geografskom području, posjeduje dvije čuvene ljekovite banje. Ne smijemo zanemariti ni Aerodrom Republike Srpske koji se nalazi nedaleko od centra Laktaša, udaljen je svega 7 km. Uvođenjem novih niskotarifnih letova, ne samo da Laktaši postaju prepoznatljivi na turističkoj mapi Evrope, nego i ostali turistički centri u okruženju.

Ove godine izdvojeno je 120.000KM za sufinansiranje boravka djece u privatnim vrtićima. Sasvim sigurno ovaj vid podrške roditeljima mnogo znači. Kojim još mjerama gradska vlast stimuliše mlade ljude da ostaju na ovim prostorima?

BOJIĆ: Sufinansiranje boravka djece u privatnim vrtićima je jedna od više naših mjera koje imaju pronatalitetni karakter. Takođe, primarni cilj je povećanje obuhvata djece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem i s tim u vezi, radili smo na izgradnji novih, modernizaciji i  proširenju  kapaciteta postojećih dječijih vrtića. U toku je izgradnja dječijeg vrtića u Velikom Blašku koji će obuhvatiti  djecu iz ruralnih područja. Proširenjem kapaciteta vrtića u Laktašima, povećaće se broj djece koja će biti uključena u predškolski program što pozitivno utiče i na mlade porodice u smislu otvaranja mogućnosti za  obavljanje  dodatnih poslova ili zapošljavanje (majki).

Pokrenuta je izgradnja srednjoškolskog centra,  što će sigurno biti od velikog značaja za naše građane, uz napomenu da će se smjerovi birati u skladu sa potrebama privrede. Takođe, od ove godine organizujemo besplatnu školu plivanja za sve učenike drugih razreda osnovnih škola sa teritorije grada Laktaši. Intenzivno ulažemo u sport, pomažemo sve sportske kolektive kao i pojedince, povećali smo stipendije. Pokrenuta je stanogradnja u centru Laktaša, gdje se trenutno grade 4 stambene jedinice, ali ne zanemarujemo ni ruralna područja te konstantno ulažemo u putnu infrastrukturu svih naših sela. Pored ovih novih aktivnosti i dalje su aktivne naše već postojeće mjere pronatalitetnog karaktera, takođe aktivno radimo na njihovom poboljšanju i povećanju iznosa/obima istih, kao što su povećanja studentskih i srednjoškolskih stipendija.

Obrazovanje je jedan od najvažnijih segmenata svakog društva. Kakvo je stanje u toj oblasti, da li se bilježi rast ili pad broja učenika?

BOJIĆ: Ukupan broj učenika koji se školuju u osnovnim školama na području pokazuje nastavak negativne tendencije (smanjenje broja učenika) iz prethodnih godina. Smanjenje ukupnog broja učenika je posljedica ekonomskih migracija koje su aktuelne na cijeloj teritoriji naše lokalne zajednice. Međutim u Gradu Laktaši jedna od ljepših informacija koje smo saznali početkom školske godine jeste da smo imali više upisanih privačića nego prethodne dvije godine. Mišljenja smo da unapređenjem pronatalitetnih mjera i poboljšanjem uslova života naših građana (kroz ulaganja u ruralne dijelove naše lokalne zajednice, privlačenjem investicija i stvaranjem povoljnog poslovnog okruženja) pružanjem podrške mladim porodicama, možemo uticati na ostanak mladih što će se pozitivno odraziti na prirodni priraštaj. U prethodnom periodu dosta se ulagalo u sanaciju, rekonstrukciju, modernizaciju školskih objekata i opremanja kabineta za savremenu nastavu. Posebno izdvajamo, projekat Srednjoškolskog centra u Laktašima, čija izgradnja je započela u mjesecu septembru 2022. godine, što za naš Grad ima višestruki značaj.

Potpisali ste Sporazum o saradnji u vezi sa realizacijom projekta „Unapređenje tržišta rada i povećanje zaposlenosti na području Sjeverne Krajine“. Koliko je ovo važan projekat za Grad i nezaposleno stanovništvo čije kompetencije trenutno nisu potrebne tržištu rada? 

BOJIĆ: Mi u Gradu Laktaši ulažemo napore da obezbijedimo što više donatorskih sredstava za provođenje aktivnosti koje doprinose poboljšanju kvaliteta života naših građana, ali i stvaranje prilika za one kojima treba podrška. Smatram da to radimo dosta uspješno, i sve projekte koji su finansirani sredstvima donatora, što je slučaj  i sa ovim projektom, smatramo veoma važnim za razvoj lokalne zajednice. Projektom „Unapređenje tržišta rada i povećanje zaposlenosti na području Sjeverne Krajine“ su predviđene obuke iz metaloprerade, osnovne IT obuke, napredne IT obuke za „PHP web development“, obuke iz preduzetništva i direktni podsticaji za samozapošljavanje, te niz aktivnosti na usklađivanju ponude i potražnje, kao i unapređenja efikasnosti tržišta rada. Kroz projekat je nedavno održan i Dan zapošljavanja u Laktašima, događaj koji je na jednom mjestu okupio predstavnike preduzeća koja imaju potrebu za zapošljavanjem, nezaposlena lica ili lica koja traže zaposlenje, kao i predstavnike lokalne zajednice.

Često ste gost raznih sportskih događaja koji se organizuju u vašem gradu i  možemo slobodno reći da Gradska uprava pruža podršku sportistima i sportskim kolektivima koji su najbolji ambasadori jednog grada. Da li će ta podrška biti nastavljena i u narednom periodu? 

BOJIĆ: Ne postoji niti jedan sportski kolektiv koji nisam posjetio i pomogao od početka svog mandata. Trudimo se da sve zahtjeve realno sagledamo i sve sportske kolektive ali i pojednice, pomažemo u skladu sa svojim mogućnostima, bilo u opremi ili novčanim sredstvima. Smatram da su djeca naše najveće bogatstvo i da našim ulaganjem u sport, sportske kolektive na najkvalitetniji način utičemo na njihovo okruženje i odrastanje. Takođe, mi u Laktašima imamo i ozbiljne sportske kolektive kao što je košarkaški klub Igokea koja nastupa u evropskim takmičenjima, a ono na šta sam posebno ponosan jeste činjenica da smo samo za godinu dana fudbalski klub Laktaši uveli u Prvu ligu Republike Srpske u kojoj i ostvarujemo zapažene rezultate. Ova podrška ne samo da će biti nastavljena u narednom periodu nego ćemo se truditi i da u predstojećem periodu povećamo izdvajanja u budžetu grada Laktaši za sport.

Kakva je Vaša vizija daljeg razvoja Laktaša i koji su strateški ciljevi za naredni period?

BOJIĆ: Moja namjera jeste da od Laktaša prvenstveno napravim poželjno mjesto za odrastanje i život naših građana, a prvenstveno budućih generacija.

Projekata u Laktašima ne manjka, a najveći na koji smo svi ponosni jeste izgradnja srednjoškolskog centra, koji je ne samo društvena potreba već  i okosnica daljeg urbanog razvoja Laktaša. Izgradnja srednjoškolskog centra koji će biti usmjeren na razvoj i potrebe privrede će riješiti i problem prevoza na području Laktaša, koji moram priznati nije bio na zadovoljavajućem nivou. Kako idemo u korak s potrebama građana, tako smo se odlučili na još jedan projekat, a to je povećanje kapaciteta u postojećim vrtićima i izgradnju dječijeg vrtića u Velikom Blaškom. Iako  sve ovo radimo kako bi zadovoljili potrebe roditelja, nećemo uspjeti da svu djecu upišemo u državne vrtiće, ali smo iz toga razloga određena sredstva izdvojili kako bi subvencionisali boravak djece u privatnim vrtićima. Laktaši su dosta novca izdvojili za infrastrukturu što su prepoznali i investitori, među njima i kompanija “Mahle” iz Njemačke, koja planira napraviti objekat veličine 30 hiljada kvadratnih metara i taj objekat će biti jedan od najvećih u BiH.

Rad uprave i dalje će biti usmjeren na unapređenje povoljnog poslovnog ambijenta grada, s ciljem privlačenja novih investicija i podsticanja postojećih privrednih subjekata da investiraju na područje grada Laktaši. Imamo u planu unapređenje komunalne infrastrukture na području cijelog grada, ali sa naglaskom na poslovne zone. Pored toga, cilj nam je i uređenje područja gdje su poslovne aktivnosti intenzivirane samim poslovnim poduhvatima naših privrednika.

(Aldijana Mirković)