LAKTAŠI, 03.decembra- U Boškovićima je preuzet rezervoar na upravljanje poslije dugo godina i konačno je nalaz ovlaštene laboratorije pozitivan da je voda zdravstveno ispravna kao i svugdje gdje KP “Budućnost” upravlja sistemom.

Nadležni ističu da je, nakon dugo godina u školi u Boškovićima voda zdravstveno ispravna za piće, i da su uložena sredstva optavdana.