LAKTAŠI.4.marta-  Na osnovu rezultata sprovedenog istraživanja Auto-moto saveza Republike Srpske (AMS RS) “Mjerenje indikatora bezbjednosti saobraćaja koji se odnose na brzinu u Srpskoj 2016”, na putevima u naseljima u RS u 2016. godini, u dnevnim uslovima vožnje, 36,28 odsto vozača upravljalo je vozilom brzinom većom od ograničenja za naselje.

Na lokacijama van naselja, u dnevnim uslovima vožnje 55,78 odsto vozača vozilo je brzinom iznad ograničenja na onim dionicama puteva gdje je brzina ograničena na 60 km/h.

Prosječna brzina vozila koja su prekoračila ograničenja brzine, u dnevnim uslovima vožnje, iznosila je – u naselju 58,72 km/č, van naselja 74,51 km/č dok je na autoputu 145,70 km/č.

Istraživanje AMS RS o brzini u Srpskoj u 2016. godini: Prosječna prekoračenja na autoputu 146 km/č

U noćnim uslovima vožnje prosječna brzina vozila koja su prekoračila ograničenje brzine u naselju je 61,83 km/č, van naselja 75,55 km/č dok je na autoputu 150,37 km/č.
I prosječna brzina vozila koja su prekoračila ograničenje brzine veća je u noćnim uslovima saobraćaja na svim kategorijama puteva u odnosu na dnevne uslove vožnje.

U izvještaju “Mjerenje indikatora bezbjednosti saobraćaja koji se odnose na brzinu u Republici Srpskoj 2016” su predstavljeni rezultati istraživanja brzina kretanja vozila na putevima u Republici Srpskoj koje je proveo AMS RS u toku 2016. godine kako bi se dobili polazni indikatori bezbjednosti saobraćaja koji se odnose na brzinu u Republici Srpskoj.

Prikupljanja podataka o brzinama vozila vršena je u sladu sa Metodologijom za mjerenje brzine na lokacijama puteva u naselju, van naselja i auto putevima u Republici Srpskoj u periodu od maja do oktobra 2016. godine. Metodologija po kojoj je vršeno mjerenje usaglašena je sa preporukama koje su navedene u priručniku SafetyNet D 3.8.

(Foto:A ADAC)

/AMS/

(/