BANJALUKA – Više od 5.300 penzionera u Srpskoj radi, što je mnogo više nego prije tri godine.

Kako je “Nezavisnim novinama” potvrđeno iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske (PIO RS), u martu 2018. godine imali su 3.077 korisnika koji su osiguranici, a u februaru 2022. godine njih 5.327.

“Prema evidencijama Fonda PIO Republike Srpske i Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj korisnika koji istovremeno imaju i status osiguranika ima tendenciju blagog porasta”, naglasili su za “Nezavisne novine” iz Fonda PIO RS.

Oblasti u kojima korisnici prava na penziju, sa statusom osiguranika, najčešće rade jesu akcionarska društva iz djelatnosti građevinarstva, saobraćaja, prehrambene industrije, telekomunikacija, rudarstva i drugo.

Slično je i tamo gdje se najčešće traže stručnjaci s odgovarajućom licencom, potom oblasti zdravstva, visokog obrazovanja, lokalne uprave, a tu spadaju još i ministarstva, državni organi, fondovi, komercijalna poljoprivredna gazdinstva. U ovu grupu, zanimljivo je, spadaju i ljekari, advokati i drugi.

Dragana Vrabičić, predsjednica Sindikata građevinarstva i stambeno-komunalne djelatnosti Republike Srpske, smatra da su se u oblast građevinarstva uglavnom vratili penzioneri koji su visokoobrazovani.

“Sigurno je da penzioneri imaju niske penzije, ali ipak mislim da je posao pronašla visokokvalifikovana radna snaga, koja je neophodna. Čovjek od 65 godina ne može da radi na građevini, odnosno na skeli. Mislim da su tu u pitanju visokoobrazovani ljudi. Inače, smatram da bi bilo mnogo bolje da penzioneri uživaju u svojoj penziji, a da se zapošljavaju mladi radnici i da ljudi ostaju na ovim prostorima”, rekla je Vrabičićeva za “Nezavisne novine”.

Prema njenim riječima, država je ta koja treba da obezbijedi veće penzije penzionerima, kako bi oni uživali u svojoj penziji, što su zaslužili nakon 40 godina rada.

“I visokostručni kadar ima preniske penzije. Potrebno je povećati penzije ljudima koji su radili 40 godina, a da rade mlađi ljudi kako bi sutra i oni mogli da imaju penziju”, naglasila je Vrabičićeva.

Ratko Trifunović, predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske, navodi da je ranije u Zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju stajalo da se penzioneru, kada se zaposli, bez obzira koju vrstu penzije ima, mora obustaviti njena isplata.

“Određeni ljudi su se žalili Ustavnom sudu i on je proglasio tu odredbu protivustavnom, tako da je zarađena penzija imovinsko pravo penzionera i to mu niko ne može uskratiti”, naveo je Trifunović za “Nezavisne novine”.

Prema njegovim riječima, penzioneri rade u situacijama kada imaju priliku da poboljšaju svoj životni standard. To, dodaje, nije praksa koja je zastupljena samo ovdje.

Nažalost, međutim, kako je rekao, postoji i određen broj penzionera za čiji se rad ne uplaćuju porezi i doprinosi.

“Imam saznanja da neko radi kao noćni čuvar u kafiću i on dobija za to 300 maraka mjesečno, a poslodavac ne plaća ništa državi”, pojasnio je Trifunović.

I iz Fonda PIO RS ističu da je pravnim propisima regulisano da korisnik samostalne penzije (starosne i invalidske penzije) nakon što ostvari pravo na penziju može steći i status osiguranika, bez smetnji u pogledu obustave isplate penzije.

“Korisniku porodične penzije koji stekne status osiguranika isplata penzije obustavlja se za period trajanja osiguranja, a preostalim korisnicima određuje se novi iznos penzije”, rekli su iz Fonda PIO RS za “Nezavisne novine”.