LAKTAŠI, 18. septembra – Izvođač radova “Niskogradnja“ d.o.o. Laktaši, sa kojim je Opština Laktaši zaključila ugovor za izvođenje radova, završio je radove na rehabilitaciji putnog pravca Čardačani-Miloševci u dužini od oko 3.000 metara i rehabilitaciji dijela lokalnog puta u Ljubatovcima (od kraja rehabilitovanog asfalta u Ljubatovcima) u dužini od oko 2.000 metara.

 

Ukupna vrijednost izvedenih radova je oko 400.000,00 KM, a finansijska sredstva je obezbijedila Vlada Republike Srpske.

 

 

Građani ovih mjesnih zajednica su se organizovali i zajedno sa Opštinom Laktaši su izvedeni radovi na čišćenju kanala i ugradnji poprečnih propusta, kako bi se riješio problem odvodnje sa puteva.

Rehabilitacijom ovih puteva poboljšana je putna infrastruktura u mjesnoj zajednici Čardačani i Aleksići.