Od 1. januara 2021. godine, na cigarete se plaća akciza, i to proporcionalna akciza, po stopi od 42% maloprodajne cijene cigareta specifična akciza u iznosu od 82,50 KM za 1.000 komada, odnosno 1,65 KM za pakovanje cigareta od 20 komada.

Minimalna akciza 3.25 po kutiji

Saopštili su ovo u Upravi za indirektno oporezivanje BiH i dodali da minimalna akciza (zboj proporcionalne i fiksne), po paklici cigareta ne smije biti ispod 3,25 KM za pakovanje cigareta od 20 komada.

Ističu da akciza na duvan za pušenje u 2021. godini iznosi 130,00 KM po kilogramu.

“Kalkulacije maloprodajnih cijena koje će biti na snazi od početka 2021. godine, a koje su formirane u skladu sa novom Odlukom, porezni obveznici (proizvođači i veliki distributeri duhana i duhanskih prerađevina), dužni su dostaviti nadležnom regionalnom centru UIO do 15. decembra 2020. godine”, naglasili su u UIO.

Kako kažu, poreski obveznici i druga lica koje se bave prometom cigareta dužni su popisati zalihe cigareta i duvana za pušenje na dan 1. januar 2021. godine obilježene akciznim markicama izdanim od 1. januara 2010. godine do 31. decembra 2020. godine i popisne liste dostaviti nadležnom regionalnom centru Uprave za indirektno oporezivanje do 7. januara 2021. godine.

“Poreski obveznici koji se bave prometom cigareta i/ili duvana za pušenje dužni su popisati količine akciznih markica za cigarete i duvan za pušenje preuzete do 31. decembra 2020. godine, a koje nisu iskorištene za obilježavanje cigareta i duvana za pušenje do 31. decembra 2020. godine i popisne liste dostaviti nadležnom regionalnom centru Uprave do 7. januara 2021. godine”, naveli su u UIO.

Ističu da poreski obveznici i druga lica koje se bave prometom duvanskih prerađevina dužni su na zatečene zalihe cigareta i duvana za pušenje utvrđene u popisnim listama obračunati akcizu u skladu sa novom Odlukom, te do 17. januara 2021. godine uplatiti razliku između obračunate i već uplaćene akcize, na Jedinstveni račun.

“Duvanske prerađevine za koje je plaćena razlika akcize, prodavaće se po novim maloprodajnim cijenama, koje moraju biti istaknute na vidnom mjestu maloprodajnog objekta”, zaključili su u UIO.

Ostaje da se vidi, kada proizvođači odrede cijene, koliko će od 1. januara koštati cigarete.

 

Banjaluka.com / Autor: Marija Gajić