Cilj glavnih odredbi prednacrta zakona o zaštiti srpskog jezika i ćiriličnog pisma koji je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predao srpskom članu Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku jeste da se njeguje, očuva i promoviše ćiriličko pismo kao uporište srpskog nacionalnog identiteta, pišu beogradske Večernje novosti.
Republika Srpska - Srbija -

Republika Srpska – Srbija

Prema nacrtu zakona u koji je list imao uvid, svi državni i lokalni organi u Srbiji i Republici Srpskoj, javna preduzeća, škole i fakulteti, kao i privredna društva sa većinski javnim kapitalom i udruženja koja djeluju na nacionalnom i međunarodnom nivou ubuduće će u svom radu biti obavezni da upotrebljavaju srpski jezik i ćiriličko pismo.

Na to će biti obavezne i javne medijske ustanove RTS i Radio-televizija Vojvodine.

Obavezna upotreba srpskog jezika i ćirilice, kao matičnog pisma, obuhvata i pravni promet i uključuje i ispisivanje naziva, sjedišta, djelatnosti, naziva robe i usluga, uputstava za upotrebu inormacija o svojstvima robe i usluga, garancijskih uslova, ponuda, faktura, računa i potvrda.

Logo ispisan na ćirilici moraće da imaju i kulturne i druge manifestacije koje se finansiraju ili sufinansiraju iz javnih sredstava.

Osim što proširuje krug organa i institucija koji će biti obavezi da koriste ćirilicu, nacrt zakona predviđa i paket stimulativnih mjera za privatni sektor – prije svega poreske i druge administrativne olakšice za one koji u obavljanju svoje djelatnosti odluče da koriste ćiriličko pismo, uključujući u elektronskim medijima i prilikom izdavanja štampanih javnih glasila.

Za nadzor nad primjenom zakona o zaštiti srpskog jezika i ćirilice biće zaduženo Ministarstvo kulture.

Predviđene su i kazne za kršenje ovog akta koje iznose od 15.000 /127 evra/ do pola miliona dinara /4.255 evra/.

Nacrt zakona predviđa i osnivanje savjeta za srpski jezik, čiji će zadatak biti da prati i analizira stanje u oblasti upotrebe srpskog jezika u javnom životu i sprovođenja mjera radi zaštite i očuvanja ćiriličkog pisma kao matičnog.

Savjet će davati i preporuke, prijedloge i stručna mišljenja radi unapređenja tog stanja, a biće formiran na prijedlog ministarstva nadležnog za poslove kulture, posebnim aktom Vlade, kojim će biti i tačno utvrđeni i njegovi zadaci i sastav.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predao je juče u Beogradu srpskom članu Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku prednacrt zakona o zaštiti srpskog jezika i ćiriličnog pisma, koji bi trebalo da usvoje skupštine Srbije i Republike Srpske na Dan nacionalnog jedinstva 15. septembra.

RTRS