LAKTAŠI, 01. marta – Republička uprava civilne zaštite uputila je upozorenje jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj zbog mogućeg naglog topljenja snega usljed porasta temperature vazduha.

Foto: Dejan Božić / RAS Srbija

Iz ove uprave je saopšteno da se može očekivati naglo topljenje snega koje bi povećalo količinu površinskih i podzemnih voda, kao i voda u slivovima većih reka.

Radi pravovremenog preduzimanja preventivnih mera, sugeriše se da nadležne komunalne službe uklanjaju sneg i led, da odvoze materijal koji je ostao od čišćenja snega, te razbijaju i uklanjaju led sa kolovoza.

Neophodno je i posredstvom lokalnih sredstava informisanja pozvati građane da uklone led sa površina koje koriste pešaci, sneg i ledenice sa krovova.

 

Blic