Srpski narod i u najtežim vremenima nije se odricao svoje vjere i tradicije, a to potrđuju i crkve brvnare. Samouki neimari gradili su ih u duhu tradicije, a namjena im nije bila isključivo religiozna

Drvene crkice - Foto: RTRS

Drvene crkiceFoto: RTRS

Pod njihovim svodovima donošene su važne odluke.

Na teritoriji sjeverozapadnog dijela Republike Srpske ima 15 crkava brvnara. Od tih 15 dvije su novijeg datuma, a 13 je iz austrougarskog i turskog perioda. Za crkve nastale u tom periodu za vrijeme turske vladavine vezane su brojne legende o njihovom nastanku i opstanku.

Opširnije u prilogu: 

RTRS