LAKTAŠI, 29. aprila – Svi demobilisani borci, koji ispunjavaju uslove, mogu računati na 100 maraka pomoći Vlade, i danas je potvrdio premijer Radovan Višković.

Prava na isplatu jednokratne novčane pomoći imaju nezaposleni socijalno ugroženi demobilisani borci, od prve do pete kategorije, do 60 godina starosti. Uslovi koje je potrebno ispuniti, da bi dobili 100 konvertibilnih maraka, jasno su definisani u Javnom pozivu na sajtu Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite.

Ukratko, da bi dobili obećanu novčanu pomoć, demobilisani borci pored zahtjeva koji trebaju ispuniti i predati do 05.maja, treba da ispunjavaju i sledeće uslove:

1) Da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srpske;
2) Da mu je rješenjem nadležnog organa utvrđen status borca od prve do pete kategorije;
3) Da je mlađi od 60 godina;
4) Da ukupna primanja podnosioca zahtjeva ne prelaze iznos veći od 207,00 КM ili da
ukupna primanja podnosioca zahtjeva i članova njegove uže porodice (otac,majka,
supruga i djeca), sa kojima živi u zajedničkom domaćinstvu, ne prelaze iznos veći od
520,00 КM, isključujući primanja iz socijalne i dječije zaštite;
5) Da podnosilac zahtjeva i članovi njegove uže porodice sa kojima živi u zajedničkom
domaćinstvu nisu vlasnici više od jedne stambene jedinice, uslovne za stanovanje;
6) Da podnosilac zahtjeva i članovi njegove uže porodice, sa kojima živi u zajedničkom
domaćinstvu, nisu vlasnici poslovnog prostora iz kojeg se mogu ostvariti prihodi
prodajom ili izdavanjem u zakup;
7) Da podnosilac zahtjeva i članovi njegove uže porodice, sa kojima živi u zajedničkom
domaćinstvu, nisu vlasnici poljoprivrednog zemljišta i/ili šume, čija površina
prelazi pet hektara;
8) Da podnosilac zahtjeva i članovi njegove uže porodice, sa kojima živi u zajedničkom
domaćinstvu, nisu vlasnici jednog ili više motornih vozila ukupne kataloške
vrijednosti preko 6. 000,00 КM;
9) Da podnosilac zahtjeva nije obuhvaćen Programom zapošljavanja i samozapošljavanja,
predviđen Akcionim planom zapošljavanja Republike Srpske u 2021. godini, kao i da
nije koristio novčana sredstva za samozapošljavanje kroz program „Zajedno do posla“.

2 KOMENTARA

Comments are closed.