LAKTAŠI, 13. marta – U opštini Laktaši živi najviše stanovnika starosti 15-64 godine i ženski pol je u blagoj prednosti u odnosu na muškarce. Prosječna starost stanovništva je povećana sa 40,04 u 2013. na 41,27 u 2017. godini, što je ispod prosjeka Republike Srpske (u 2013. godini, prosječna starost stanovništva je 41,63 a u 2017. godini 42,70).