LAKTAŠI, 31. januara – Zbog informacija o novim metodama rada sa korisnicima usluga u biroima Zavoda za zapošljavanje oglasili su se i iz ove institucije sa namjerom da pojasne eventualne nejasnoće koje bi građani mogli imati.

zavod-za-zapošljavanje-RS-zzrs

U nastavku pročitajte njihovo saopštenje:

JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske je sredinom jula 2017. godine počeo sa primjenom novih metoda rada sa korisnicima usluga u biroima, a koje podrazumijevaju novi pristup u radu, kako sa poslodavcima tako i sa nezaposlenim licima.

Stručno savjetovanje i rad sa nezaposlenim licima podrazumijeva pružanje informacija putem individualnog savjetovanja, info seminara, putem određenih radionica, do realizovanja savjetodavnog rada u biroima.

Ono što je najvažnije istaći je da će se u postupku pružanja savjetodavnih usluga, a na osnovu intervjua i ličnih karakteristika, kao i pokazatelja na tržištu rada, nezaposleno lice svrstati, prema stepenu zapošljivosti, u jednu od sljedeće tri grupe:

– lakše i neposredno zapošljiva lica,

– uslovno zapošljiva lica i

– teže zapošljiva lica.

U skladu sa navedenim praviće se individualni plan zapošljavanja, a koji će pomoći nezaposlenom licu da profiliše svoje interese, svoj cilj, te da se definišu aktivnosti koje će preduzeti u cilju zapošljavanja, kao i rokove sprovođenja tih aktivnosti.

Između ostalog, individualni plan zapošljavanja je dokument koji sadrži podatke o licu koje traži zaposlenje, zanimanja u kojem traži zaposlenje, aktivnosti koje će preduzeti u cilju zapošljavanja i rokove sprovođenja aktivnosti, mjere u koje će se uključiti radi bržeg pronalaska zaposlenja, te učestalost i vrijeme individualnih konsultacija u procesu traženja zaposlenja.

Naime, informacija koja je pogrešno prenijeta u medijima da su nezaposlena lica dužna da dokumentuju da su bila na razgovoru za posao kod najmanje dva poslodavca upravo se odnosi na individualni plan zapošljavanja u kojem su ponuđene određene aktivnosti koje će nezaposleno lice uz pomoć savjetodavca preduzeti prilikom izrade plana traženja posla, ističu u Zavodu za zapošljavanje RS.

(ATV)