Dajak klub Banjaluka objavio je status na FB koji prenosimo

 poplave-Trn-Zaluzani

Ponedeljak, 13. maj 2019.-20.40 sati Informacija i upozorenje: HE Bočac MORA PLANSKI večeras povećati puštanje vode prvo u 22. sata, a zatim u 24. sata.

Dobronamjerno upozorenje svima u koji imaju objekte i materijalna dobra u blizini toka Vrbasa!

 

Buka.com