LAKTAŠI, 12. maja – Bez njih bi naš oporavak i liječenje bio nemoguć. Medicinske sestre i tehničari su jedna od najvažnijih karika svakog zdravstvenog lanca. Upravo njima u čast, svaki 12 Maj se obilježava kao svjetski dan medicinskih sestara i tehničara.

Svake godine se simbolično na dan rođenja engleske sestre Florence Nightingale obilježava Međunarodni dan medicinskih sestara. Vjeruje se da je Florence bila zečetnik modernog sestrinstva u svijetu.

Florence Nightingale

Florence Nightingale

Uvela je nove metode liječenja i njege pacijenata, kao i dodatno obrazovanje za sestre i tehničare. Cijeli svoj život je posvetila unaprijeđenju prava sestara, a posebno onih koji svoju dužnost obavljaju u teškim uvjetima, na ratištima, u širomašnim zemljama ili zemljama pogođenim prirodnim katastrofama.

Sestre se danas susreću sa brojnim izazovima. Uvjeti za rad su sigurno bolji nego ranije, ali zahtjevi pacijenata, njihova prava kao i prava sestara i tehničara često znaju biti ugrožena. Ipak, uz stalnu edukaciju, napredovanje i poštovanje prema onima koji nam čuvaju život, sestrinski posao će se održati zauvijek.

Međunarodni dan sestara obilježen je i širom Bosne i Hercegovine

Dan sestara se obilježava i širom naše zemlje pa su tako svi zdravstveni centri pripremili prigodan program u znak zahvale svim medicinskim sestrama i tehničarima koji po uzoru na Florence Nightingale stavljaju akcenat na zdravlje svojih pacijenata.

 

zdraviportal.ba