LAKTAŠI, 07. novembra -Umjetničko stvaranje je po Andriću složen i naporan čin koji se vrši po diktatu čovjekove nagonske potrebe za stvaranjem. U osnovi nagonska, čovekova potreba za ljepotom odbrana je od umiranja i zaborava; ona je dijalektička suprotnost zakonima prolaznosti. Upravo iz tih razloga, bavićemo se umjetnošću u našim Laktašima, družeći se sa poznatim beogradskim glumcem Tihomirom  Stanićem, koji nakon nastupa  u rodnim Šeškovcima, gostuje i kod nas.

Andrić
Monodramu odlomcima iz romana “Na Drini ćuprija” našeg velikog pisca Ive Andrića, glumac će izvesti u srijedu, 14. novembra u 19.00 časova u JU „Centar za kulturu i obrazovanje“ Laktaši.
Ovo je izuzetna prilika da se podsjetimo čovjeka koji svojim rečenicama, svojim mudrim mislima inspiriše mnoge. Iz njegovih djela i života može puno da se nauči.