LAKTAŠI, 07. decembra – Pravo na materinski dodatak od 405 maraka mjesečno, koji će od iduće godine prvi put biti uveden u Srpskoj, imaće nezaposlene žene koje se porode u decembru ove godine i nakon toga.

mama

Foto: Pinterest

Odredbe predloženog zakona o dječijoj zaštiti precizirali su u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS nakon što su udruženja koja se bave pravima porodice, roditelja i djece tražila pojašnjenje onih koja se tiču materinskog dodatka. U udruženjima kažu da im je nejasno da li pravo na 405 KM imaju i majke koje su se porodile u ovoj godini ili samo one koje se porode iduće, jer je predviđeno da zakon stupi na snagu 1. januara 2018. godine.

Prijedlogom zakona propisano je da pravo na materinski dodatak od 405 KM ostvaruje nezaposlena majka u trajanju od 12 mjeseci, a za blizance, treće i svako naredno dijete u trajanju od 18 mjeseci. Pravo na materinski dodatak priznaje se prvog dana narednog mjeseca od dana rođenja djeteta, a zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se u roku od 30 dana od dana rođenja djeteta.

U Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite pojašnjavaju da i majke koje rode dijete u decembru 2017. godine mogu ostvariti pravo na dodatak od 405 KM. Prema predloženom zakonu, pravo na materinski dodatak može ostvariti majka pod uslovom da ima prebivalište u RS najmanje godinu prije rođenja djeteta, da je nezaposlena i da je na dan rođenja djeteta redovno prijavljena u evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS.

U Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS su podsjetili da, prema trenutno važećem Zakonu o dječijoj zaštiti, nezaposlene majke, koje ispunjavaju uslove, mogu ostvariti pravo na materinski dodatak u iznosu od 70 KM u trajanju od 12 mjeseci. To važi i za žene koje su se porodile u oktobru i novembru 2017. godine. Pravo na materinski dodatak od 70 KM, po sada važećem zakonu, ima nezaposlena majka za prvo troje djece u porodici. Rok za podnošenje ovog zahtjeva je 30, odnosno 90 dana od dana rođenja djeteta.

– Javni fond za dječiju zaštitu RS je uputio dopis zdravstvenim ustanovama i centrima za socijalni rad da informišu porodilje o njihovim pravima kako bi one koje su rodile u novembru ili oktobru što prije podnijele zahtjev za ostvarivanje prava na materinski dodatak prema važećem zakonu i da ne bi izgubile ovo pravo – istakli su u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite i dodali da porodilje sve informacije u vezi sa ostvarivanjem prava na osnovu novog zakona mogu da dobiju u  centrima za socijalni rad.

Predsjednik Udruženja roditelja sa četvoro i više djece RS Jovan Radovanović kaže da je pojašnjenje odredaba zakona neophodno jer se prvo propisuje da pravo na 405 KM ima svaka nezaposlena majka, pa se kasnijim odredbama kaže da se pravo na dodatak priznaje narednog mjeseca od dana rođenja djeteta.

– Zato nam nije jesno da li će, na primjer, majka koja sada ima dijete od šest mjeseci, ostalih šest mjeseci tokom iduće godine moći da dobije naknadu. Smatram da bi trebalo da imaju to pravo jer bi u suprotnom opet bilo nejednakosti – istakao je Radovanović i dodao da su u oko 65 odsto porodica koje okuplja udruženje majke nezaposlene.

Dodao je da je trebalo propisati i da svako dijete ima pravo na dječiji dodatak i da ne postoji cenzus.

– U Prijedlogu zakona o dječijoj zaštiti ostalo je da drugo, treće i četvrto dijete imaju pravo na dodatak, dok ostale djece nema. Dječji dodatak je najbitniji kao mjera podrške porodicama – kazao je Radovanović.

I u Udruženju samohranih roditelja „Ponos“ kažu da je među njihovim članovima 70 odsto roditelja nezaposleno.

– Nezaposlenost među samohranim roditeljima je visoka i od velikog značaja bi bilo da obuhvat nezaposlenih majki koje imaju pravo na dodatak bude što veći – kazala je predstavnik udruženja Dijana Miljatović.

U Vladi su izračunali da bi za materinski dodatak od 405 KM mjesečno za 6.200 majki trebalo na godišnjem nivou obezbijediti 15,2 miliona, a u 2019. godini 32,7 miliona KM.

– S obzirom na to da se majkama koje su počele da koriste pravo po starom zakonu nastavlja isplata po ranije priznatom pravu, za 2.300 majki koje su započele korišćenje prava, u 2018. godini potrebno je obezbijediti 1,05 miliona KM – navedeno je u prijedlogu zakona.

Ciljevi

Vlada RS je navela da donošenjem novog zakona o dječijoj zaštiti želi da unaprijedi sistem dječije zaštite sa akcentom na pronatalitetni karakter i stimulisanje rađanja djece. Vlada želi i približno ujednačavanje prava nezaposlenih majki sa djecom u odnosu na zaposlene majke.

 

Glas Srpske