LAKTAŠI, 6. marta – Delegacija opštine Laktaši boravila je u studijskoj posjeti gradu Štajeru u Austriji, s ciljem upoznavanja o primjerima dobre prakse zapošljavanja mladih iz EU, sa naglaskom na lica sa teškoćama u razvoju i maloljetnike sa rizičnim ponašanjem.

 

Tokom posjete, delegacija Laktaša obišla je 13 ustanova, gdje su predstavljeni programi zapošljavanja mladih i održani sastanci s ciljem uspostavljanja saradnje za projektna apliciranja na temu zapošljavanja mladih.

 

Između ostalog, organizovan je obilazak Centra za socijalni rad, Zavoda za zapošljavanje, ustanova koje pomažu u obrazovanju maloljetnika i lica sa posebnim potrebama, kao i ustanova specijalizovanih za pitanja samozapošljavanja samohranih i maloljetnih majki.

 

Studijsku posjetu organizovali su predstavnici Udruženja “Centar za djecu, mlade i porodicu” Laktaši, u saradnji sa organizacijom Socijalna inicijativa iz Linca, saopšteno je iz opštine Laktaši.

 

U saopštenju se navodi da je dogovorena uzvratna posjeta delegacije iz Štajera opštini Laktaši sredinom aprila, a dogovoreni su i konkretni projekti razmjene i edukacije socijalnih radnika, pedagoga i stručnjaka iz oblasti rada sa maloljetnicima.