LAKTAŠI, 25.marta – Zbog sve složenije zdravstveno epidemiološke situacije (Porast pozitivnih slučajeva i kontakata sa pozitivnim slučajevima) kada se više ne mogu ispratiti svi kontakti, obavještavamo Vas da se od 24.03.2020. godine u JZU Dom zdravlja „Dr Mladen Stojanović“ Laktaši primjenjuje sljedeći režim rada.

Hitna pomoc Laktasi

AKUTNE RESPIRATORNE INFEKCIJE ODRASLIH OD (07-19 ČASOVA) BIĆE PREGLEDANA U ODVOJENIM PROSTORIJAMA (ORDINACIJA TPM 5).

RAD PEDIJATRIJSKE SLUŽBE ORGANIZOVAĆE SE NA NAČIN ŠTO ĆE SE U OKVIRU SAME SLUŽBE VRŠITI ODVOJEN PRIJEM DJECE KOJA SU FEBRILNA.

TIMOVI PORODIČNE MEDICINE ĆE ZBOG SMANJENOG OBIMA POSLA U REDOVNOM RADU PRIMATI PORED SVOJIH PACIJENATA I PACIJENTE IZ ZAMJENSKOG TIMA PORODIČNE MEDICINE, KADA JE NOSILAC ZAMJENSKOG TIMA ANGAŽOVAN NA DRUGIM RADNIM MJESTIMA.

U terenskim ambulantama Slatina i Kriškovci kada su ljekari nosioci raspoređeni na drugo mjesto rada, organizovat će se rad po 4 sata dnevno, dok će ambulante porodične medicine u Trnu raditi u vremenskom periodu od 07-19 časova, i to prema sljedećem rasporedu:
Prva smjena od 07-15 časova;
Druga smjena od 11:19 časova;
Subote – NERADNE.

SVI RADNICI (MEDICINSKI I NEMEDICINSKI) DOMA ZDRAVLJA LAKTAŠI KOJI SU RASPOREĐENI NA RAD U SLUŽBE KOD KOJIH JE OBIM POSLA SMANJEN, STAVLJAJU SE NA RASPOLAGANJE U DRUGE SLUŽBE KOJE SU TRENUTNO OPTEREĆENE POSLOM, SA NAPOMENOM DA JE NAZNAČENOJ KATEGORIJI RADNIKA ZBOG SMANJENE ANGAŽOVANOSTI U AKTUELNOM PROCESU RADA OSTAVLJENA MOGUĆNOST KORIŠTENJA GODIŠNJEG ODMORA I NARAĐENIH SATI UZ OBAVEZU PRETHODNOG PRIBAVLJANJA ODOBRENJA NEPOSREDNOG RUKOVODIOCA.