LAKTAŠI, 22. maja – Vlada Republike Srpske donijela je danas odluku o prihvatanju donatorskih sredstava Investicionog fonda za zapadni Balkan u iznosu od 6.800.000 evra za finansiranje projekta izgradnje prekograničnog mosta u Gradišci.
Vlada Republike Srpske - Foto: Twitter

Vlada Republike SrpskeFoto: Twitter

Vlada je usvojila Strateški plan za saradnju sa dijasporom, te zadužila Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju da, u saradnji sa nadležnim institucijama, izradi akcioni plan za realizaciju Strateškog plana za saradnju sa dijasporom za period od 2020. do 2024. godine u roku od 90 dana od dana donošenja ovog zaključka i da ga dostavi Vladi na usvajanje.

– Osnovni razlog za donošenje Strateškog plana jeste da se na sistemski način kreira politika prema dijaspori s ciljem jačanja saradnje i produbljivanja veza između Republike Srpske i Srba u inostranstvu, te promocije i očuvanja srpskog nacionalnog identiteta u dijaspori – saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

Dokument je u osnovi fokusiran na unapređivanje i razvijanje odnosa sa dijasporom koje treba da se odvija na institucionalan način, uz uključivanje svih relevantnih aktera, a definisani su strateški i operativni ciljevi koji će biti operacionalizovani kroz akcione planove.

U saopštenju se navodi da razlozi za donošenje ovog strateškog plana proističu i iz prepoznate potrebe za unapređivanjem postojećih i kreiranjem novih oblika saradnje sa dijasporom kroz institucionalne okvire Republike Srpske.

– Do ovakvih zaključaka smo došli nakon uspješno održanih foruma dijaspore 2018. i 2019. godine na kojima je iskazana potreba za pravnim uređenjem, kao i definisanjem strateških pravaca ove saradnje – dodaje se u saopštenju.

RTRS