Vlada RS donijela je danas Odluku o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2021. godinu, koja će iznositi 520 KM.


Kako je saopšteno nakon današnje sjednice Vlade RS, najniža plata isplaćuje se radniku samo kada je iznos plate radnika obračunate u skladu sa zakonom, opštim aktom ili ugovorom o radu ispod iznosa najniže plate iz ove odluke. Zakonom o radu propisano je da najnižu platu u Srpskoj utvrđuje Vlada RS na prijedlog Ekonomsko-socijalnog savjeta u posljednjem kvartalu tekuće za narednu godinu.

Ukoliko Ekonomsko-socijalni savjet ne utvrdi prijedlog odluke o najnižoj plati, odluku donosi Vlada RS, imajući u vidu kretanje plata, rast proizvodnje i životnog standarda u Srpskoj.

Vlada RS donijela je Rješenja o odobrenju realokacije sredstava Budžetske rezerve, u iznosu od 100.000 KM, za podršku humanitarne akcije „S ljubavlju hrabrim srcima”, za osnivanje prve Banke humanog mlijeka u Srpskoj.

Donešena je Odluka o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika u iznosu od 301.558,12 KM za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti za 169 radnika iz 19 preduzeća, koji su procesom stečaja ili likvidacije preduzeća ostali bez zaposlenja.

Nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave biće isplaćeno 750.000 KM, za period od 1. jula do 30 septembra ove godine, te isti iznos novca za period od 1. oktobra do 31. decembra.

Vlada RS donijela je Rješenja o odobrenju realokacije sredstava budžetske rezerve, u iznosu od 50.000 KM, Uniji studenata Republike Srpske, za realizaciju projekta „Volimo Srpsku“.

Vlada Republike Srpske donijela je Plan obrazovanja odraslih za 2021. godinu. Ovim planom utvrđuju se prioritetne oblasti obrazovanja odraslih, infrastrukturne djelatnosti potrebne za izvođenje obrazovanja odraslih, određuje raspoređivanje programa obrazovanja odraslih na jedinice lokalne samouprave, okvirni obim sredstava za realizaciju plana, određuju nadležna ministarstva za sprovođenje Plana obrazovanja odraslih, određuju programi i dinamika njihovog ostvarivanja.

Prioritetne oblasti u obrazovanju odraslih za 2021. godinu su: osposobljavanje, srednje stručno obrazovanje odraslih, prekvalifikacija, dokvalifikacija i usavršavanje i edukacija i osposobljavanje kadrova za obrazovni rad sa odraslima. Biće omogućeno sticanje znanja, vještina i sposobnosti i zapošljavanje nezaposlenih lica, kao i unapređenje znanja, vještina i sposobnosti kod zaposlenih lica. Posebna pažnja će biti posvećena osposobljavanju odraslih koji nemaju zanimanje, kao i unapređenju i proširenju osposobljavanja na radnom mjestu, uz podsticanje primjene informaciono-komunikacijskih tehnologija.

Donešen je i Plan odbrane od poplava u Republici Srpskoj u 2021. godini i Plan aktivnosti u pripremi i sprovođenju mjera zaštite i spasavanja od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru u Srpskoj u idućoj godini.