BANJALUKA, 02. novembra – Organičenje brzine na zapadnom tranzitu kod pasarele, u blizini kružnog toka koji ide prema Laušu, će sa 40 kilometra na čas biti ponovo vraćeno na 70, potvrdili su u Javnom preduzeću ”Putevi RS”

ogranicenje-40-zapadni-tranit

Brzina na ovoj dionici je smanjena prije tri mjeseca  zbog žalbi jednog mještanina. To ograničenje u prethodnom periodu je zbunjivalo vozače koji su tu prolazili. Veliki broj njih se i pobunio zbog te novonastale situacije, a bunt su izražavali tako što su trubili kada su prolazili tom dionicom.

– Postupajući po rješenju gradskog ekološkog inspektora bili smo dužni da smanjimo emisiju buke na dijelu zapadnog tranzita, u dužini od 500 metara tako što je  brzina kretanja vozila smanjena na 40 kilometara na čas – kazali su u Putevima RS

Objasnili su da su na ovo rješenje Grada podnijeli žalbu Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS.

 

– Ministarstvo je poništeno rješenje ekološkog inspektora, a u obrazloženju  su naveli nekoliko razloga. Između ostalog da ekološki inspektor nije smio vršiti kontrolu bez prisustva prestavnika upravljača puta koji bi na licu mjesta mogao odgovoriti na određena pitanja, niti je inspektor imao ovlašćenje da određuje koja su tehnička rješenja najbolja da se emisija buke smanji na toj lokaciji, s obzirom da ekološki inspektor nije lice tehničke struke, kao ni da utvrđuje rokove za njihovu reallizaciju – rekl isu u Putevima RS.

Istakli su da su izdali  nalog preduzeću za održavanje puteva na toj oblasti da do kraja ove sedmice, na toj lokaciji skloni znak ograničenja brzine od 40 kilometara na čas i ponovo postavi znak ograničenja od 70.

 

Srpskainfo