LAKTAŠI, 28. februara – Lica sa invaliditetom 80% ili više,lica sa oštećenjem donjih ekstremiteta 60% ili više mogu podnijeti zahtjev za oslobađanje od putarine na autoputevima i brzim cestama u BiH.

53150246_2060285310721659_3265148479038554112_n

Sve informacije i formulari mogu se dobiti u  Udruženju ratnih invalida Laktaši,  ili na telefon 051/530-670.

Dokumenti potrebni za oslobađanje od plaćanja putarine su pored Zahtjeva, ovjerena kopija saobraćajne dozvole i dokaz o registraciji vozila.

Odluku o oslobađanju od plaćanja putarine donio je Nadzorni odbor preduzeća “Autoputevi Republike Srpske” čime su Uprava i Nadzorni odbor ovog javnog preduzeća realizovali obaveze koje su im date zaključkom Vlade od 12. avgusta 2018. godine.

Nadzorni odbor “Autoputeva” usvojio je Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja putarine kojim su obuhvaćene pomenute tri kategorije.

Vlada je obavezala Upravu i Nadzorni odbor “Autoputeva” da oslobode od plaćanja putarine vozila u vlasništvu lica sa invaliditetom sa 80 odsto i više tjelesnog oštećenja i lica kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta od najmanje 60 odsto.

Zaključkom Vlade povlastice su predviđene i za udruženja i saveze organizacija lica sa invaliditetom, koji imaju status udruženja od javnog interesa u Srpskoj, te da od plaćanja putarine budu oslobođena i vozila kojim se prevoze oboljeli od rijetkih bolesti u svrhu liječenja i vozila Republičke uprave civilne zaštite.