LAKTAŠI.22.mart- Izvjesno vrijeme imamo priliku dobiti “informacione” flajere, na naplatnim kućicama, na auto putevima u BiH.

Informacije koje nam nude tiču se novog Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, tačnije rečeno u pitanju je Izvod iz izmjena i dopuna zakona.

Iz priloženih fotografija možemo vidjeti kakve su kazne, za pojedine prekršaje, i koliko će, eventualno kršenje Zakona uticati na naš budžet.

 

20170321_210558

 

20170321_210631

 

20170321_210710

20170321_210734

 

20170321_210214

 

20170321_210241

 

20170321_210113

 

20170321_210144

 

20170321_210011

 

20170321_210045