LAKTAŠI, 15. januara – Od danas počinje da se primjenjuje nova Lista lijekova koji se izdaju na recept, saopšteno je iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske -

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Na listi se nalaze novi lijekovi koje do sada FZO Srpske nije finansirao, poput lijekova koji se koriste za liječenje hronične opstruktivne bolesti pluća, dijabetesa, te kardiovaskularnih oboljenja, navodi se u saopštenju.

– I sa finansiranjem novih lijekova Fond nastoji da kontinurano poboljša efikasnost liječenja savremenijim terapijama, smanji broj hospitalizacija i unaprijedi kvalitet života oboljelih. Neki od novih lijekova od sutra će biti dostupni na Listi A, gdje je participacija 10 odsto za one koji nisu oslobođeni plaćanja ove obaveze, a osiguranici koji su oslobođeni plaćanja participacije ne plaćaju ništa za ove lijekove – napominju iz FZO Srpske.

Kako navode iz FZO Srpske, jedan od novih lijekova koji je uvršten na Listu A i koji je od sutra dostupan na recept je lijek za hroničnu opstruktivnu bolest pluća (trokomponentnilijek “beklometazon,formoterol, glikopironijum bromid stlačeniinhalat”).

Osim njega na Listu A od sutra su dostupne kapi za djecu “holekalciferol” u većem doznom obliku u odnosu na dosadašnji oblik, čime će se pojednostaviti primjena ovog lijeka.

– Na Listu A uvršten je i novi lijek za dijabetes tipa dva (“semaglutid”). Naglašavamo da se ovaj lijek nabavlja putem javnih nabavki, pa će osiguranicima biti dostupan nakon sprovedenog tenderskog postupka. Inače, sve nove lijekove propisivaće nadležni ljekari u skladu sa medicinskim indikacija. Osim toga, svi pomenuti lijekovi su savremeniji i omogućiće komforniju primjenu za osiguranike, a istovremeno doprinose i racionalizaciji troškova – saopšteno je iz FZO Srpske.

I na Listu B gdje je participacija 50 odsto za sve osiguranike bez izuzetka, od sutra su osiguranicima dostupni novi lijekovi koje Fond po prvi put uvrštava na listu.

– Primjera radi, osiguranicima sa hroničnom srčanom insuficijencijom na preporuku ljekara od sutra će na ovoj listi biti dostupna tri dozna oblika lijeka “sakubitril, valsartan filmtablet”. Ovaj lijek je uvršten na preporuku Udruženja kardiologa Srpske koji smatraju da će se uvođenjem ovog lijeka smanjiti broj hospitalizacija i poboljšati kvalitet života oboljelih – naglašavaju iz FZO Srpske.

Na Listi B biće dostupna i nova doza lijeka “trimetazidin” za anginu pektoris, koji se, takođe, propisuje na preporuku kardiologa. Uvođenjem nove doze smanjuje se broj terapija ovog lijeka na jednu dnevno, što je još jedna prednost za oboljele.

– Ove novine su dokaz da Fond osluškuje potrebe struke i osiguranika u cilju poboljšanja efikasnosti liječenja i u skladu sa mogućnostima uvrštava nove terapije na Listu lijekova koji se izdaju na recept – ističu iz FZO Srpske.

Pored finansiranja novih lijekova, FZO je neke lijekove koji su se nalazili na Listi B prebacio na Listu A, gdje je participacija za lijekove mnogo manja, a oni koji su oslobođeni plaćanja participacije ne plaćaju ništa za lijekove na Listi A.

– Tako da će od sutra čak pet generičkih lijekova za oboljele od hronične opstruktivne bolesti pluća nalaziti na Listi A, što je velika finansijska olakšica za oboljele od ove bolesti. S obzirom na to da je riječ o lijekovima koji se koriste u terapiji hronične opstruktivne bolesti pluća, koja je u stalnom porastu, prebacivanjem ovih lijekova na Listu A, gdje je manje lično učešće osiguranika u troškovima lijekova, nastoji se smanjiti progresija ove bolesti, kao i sve njene komplikacije – napominju iz FZO Srpske.

Iz FZO Srpske naglašavaju da sa uvođenjem novih lijekova na recept nastavljaju svoju praksu da svakom uštedom koja nastane racionalizacijom, kontrolom i upravljanjem svim troškovima usmjeravaju na proširenje prava osiguranih lica.

Uprkos svim finansijskim izazivima sa ovom praksom FZO će nastaviti i ubuduće, s tim da će se još više zalagati za dodatne izvore finansiranja budući da savremena medicina napreduje iz dana u dan, a u skladu sa njom rastu i potrebe osiguranika i zdravstvene struke, saopšteno je iz FZO Srpske.