Foto: FACEBOOK

Meta, kompanija Marka Zakerberga, navodi u podnesku američkoj Komisiji za hartije od vrijednosti (SEC) da razmatra napuštanje evropskog tržišta, ako više ne bude mogla da razmjenjuje podatke evropskih korisnika sa Sjedinjenim Američkim Državama, nakon Šrems II presude.

 

 

Šrems II je ključna presuda Evropskog suda pravde, u kojoj je u julu 2020. godine “Štit privatnosti”, odnosno mehanizam prenosa ličnih podataka evropljana u Ameriku, proglašen nezakonitim, prenosi Republika.rs.

“Štit privatnosti” je na snazi i u Srbiji.

“Štit privatnosti” (engl. Privacy shield) je američki zakon koji je američkim vlastima dao pravo da prikupljaju lične podatke o subjektima u Evropskoj uniji, bez, kako novodi Sud, adekvatnih zaštitnih mjera.

Dalje, u presudi se navodi da subjekti iz EU nisi imali efikasna sredstva da traže obeštećenje protiv vlade SAD.

Čitava ova “akcija” datira još od 2011. godine, kada je australijski advokat, aktivista i autor Maksimilijan Šrems pregledao 1.222 stranice informacija koje je Facebook imao o njemu.
Otkrio je detalje za koje je vjerovao da je obrisao, kao i stvari za koje nije pristao da budu podijeljene i uložio je žalbu irskom komesaru za zaštitu podataka. Facebook spada pod irsku nadležnost, jer se tamo nalazi evropsko sjedište kompanije (zbog poreskih razloga).
Danas i sa Evropskom opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) koja je na snazi, utvrđeno je da principi američkog “Štita privatnosti” nisu usaglašeni sa evropskim zakonima i shodno tome su nevažeći, prenosi Telegraf.rs.

Presuda Schrems II utiče na svaku američku kompaniju, a ne samo na Facebook. Uključuje Google, Microsoft i Amazon čije usluge u oblaku čine okosnicu većine interneta zapadnog svijeta.
Prethodno su Google analitika i Google fontovi bili pred sudom gdje je utvrđeno da je Google fontovi slao lične podatke kao što je IP adresa drugoj usluzi bez dozvole i bez jasnog i valjanog razloga za to.
Iako Šrems II poništava “Štit privatnosti”, zakonska zaštita koja je data standardnim ugovornim klauzulama i obavezujućim korporativnim pravilima i dalje je na snazi.
Ipak, Facebook prijeti da će se jednostavno potpuno povući iz Evrope ako više ne bude u mogućnosti da dijeli podatke o evropskim korisnicima sa svojim američkim operacijama, aplikacijama i centrima podataka.
Dok Evropski sud pravde navodi da su lični podaci manje zaštićeni u SAD nego u Evropi, Facebook kaže da će zaustavljanje transatlantskog prenosa podataka imati razoran uticaj na njegove mogućnosti ciljanog onlajn oglašavanja.
Cafe.ba