BANJALUKA, 16. aprila  – Do poremećaja u snabdijevanju tržišta Srpske došlo je zbog epidemije virusa korona, otežanog protoka robe i stvaranja nepotrebnih zaliha od strane domaćinstava. Mjere ćemo preduzimati u zavisnosti od kretanja na tržištu, rekli su iz Vlade RS povodom proglašenja postojanja ozbiljnih poremećaja na tržištu.

Portal CAPITAL objavio je da je Vlada Republike Srpske proglasila postojanje ozbiljnih poremećaja na tržištu Republike Srpske usljed okolnosti nastalih kao posljedica pojave virusa korona, ne objašnjavajući šta to konkretno znači, a Odluka o tome stupila je na snagu prije dva dana.

Ministar trgovine i turizma Suzana Gašić pojašnjava za CAPITAL da je virus korona uzrokovao određene poremećaje u odvijanju privrednih aktivnosti.

„Došlo je do poremećaja u snabdijevanju tržišta RS i susjednih država, usljed otežanog protoka robe na državnim granicama, kao i u međusobnoj trgovini sa zemljama Evropske unije“, istakla je Gašićeva.

Naglasila je da je na nestabilnost tržišta uticala i pojava neracionalne kupovine i stvaranja nepotrebnih zaliha od strane domaćinstava, što je u kombinaciji se otežanim snabdijevanjem iz uvoza i ograničenim kapacitetima domaćih proizvođača, uzrokovalo poremećaje na svim, pa i tržištu Srpske.

„Ministarstvo trgovine i turizma  konstantno vrši nadzor nad stanjem na tržištu u cilju prikupljanja relevantnih informacija o kretanjima, eventualnim poremećajima koji nastaju i njihovim uzrocima, a sve sa ciljem da preduzme adekvatne mjere na otklanjanju nepoželjnih pojava i poremećaja na tržištu”, naglasila je Gašićeva.

Dodaje da je Odluka o proglašenju postojanja ozbiljnih poremećaja na tržištu Republike Srpske donesena samo formalno u cilju stvaranja daljih preduslova za postupanje, ukoliko dođe do usložnjavanja stanja na tržištu roba i usluga.

“Odluka o proglašenju postojanja ozbiljnih poremećaja na tržištu ne znači da na tržištu nedostaje konkretan proizvod ili roba, već se njom konstatuje da tržište trenutno funkcioniše u uslovima koji se ne mogu podvesti pod redovno stanje”, rekla je Gašićeva.

Ministarstvo na raspolaganju ima mehanizme predviđene Zakonom o trgovini, Zakonom o regulisanju cijena, Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o interventnim nabavkama itd, a koje će, kako ističe Gašićeva, koristiti po potrebi sa ciljem otklanjanja negativnih pojava na tržištu.

“Koje će mjere biti preduzete i kada zavisi od kretanja na tržištu i eventualnih negativnih pojava koje se mogu pojaviti u narednom periodu”, navela je Gašićeva.