LAKTAŠI, 23. oktobra – Gdje god nađeš zgodno mjesto, ti drvo posadi…Znao je Čika Jova zašto.

Nakon drvoreda u Trnu, u kojem su zasađena stabla lipe, u Laktašima su pored staze za trčanje, kod OŠ “Mladen Stojanović”,  zasađena 54 stabla crvenog hrasta.

Pravljenje zasada i održavanje stabala ne mora biti teško, a može da donese velike prednosti bez obzira na mjesto na kom je zasađen drvored. O benefitima bi se dalo pričati naširoko, a spomenućemo samo ekološki značaj za sve građane.

Iz KP “Komunalac” Laktaši kažu, da su se za sadnju baš ove vrste drveta odlučili iz nekoliko razloga. Crveni hrast lako se prilagođava različitim terenskim i klimatskim prilikama; podnosi niske temperature, brzorastuća je vrsta. U optimalnim uslovima u 10. godini dostiže visinu od 5-6 m. Može da doživi 500 godina. Najčešći je varijetet Quercus borealis var. maxima (Marshall) Sarg. koji uspeva na vrlo siromašnim zemljištima koja mogu biti i kisela ali izbegava krečnjak.