LAKTAŠI, 21. marta – Opština Laktaši u saradnji sa Plivačkim klubom „Delfin“ iz Laktaša obezbijedila je besplatnu školu plivanja za sve učenike drugog razreda laktaških osnovnih škola.


Obuka će početi u aprilu, a interesovanje je veliko. Inicijativa je dobila važnu podršku i roditelja, posebno onih koji nisu u prilici da o svom trošku organizuju obuku u bazenima ili na moru.

– Naš dugoročni plan je da svake godine organizujemo obuku plivanja za učenike drugog razreda i da, tom akcijom, dugoročno, svi naši učenici, na početku školovanja, postanu plivači. Inače, karakteristično je da veliki broj djece na ovom području nema plivačko iskustvo – rekao je Miroslav Bojić, načelnik Laktaša.

Škola plivanja organizovanja je u saglasnosti sa roditeljima koji su, tokom ankete, iskazali želju da djecu uključe u ovu aktivnost.

Oni naglašavaju da je Opština ovim načinila veoma pohavlan gest jer je obezbijedila troškove škole plivanja.