LAKTAŠI, 6. decembra – Obavještavaju se majke sa područja grada Laktaši, koje su predale zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć za novorođeno dijete, da je grad izvršio uplatu sredstava.


Uplate u iznosu od 350,00 KM su izvršene za zahtjeve predate do 28.11.2023. godine.

Napominjemo da je Grad Laktaši u cilju podrške natalitetu i u 2024. godini planirao sredstva, odnosno dodjelu jednokratne novčane pomoći za svako novorođeno dijete.

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć za rođenje djeteta podnosi se po rođenju djeteta, a najkasnije do kraja kalendarske godine u kojoj je dijete rođeno.

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu sa potrebnom dokumentacijom, na šalteru broj 1. u Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti.