LAKTAŠI, 3. aprila -Građevinska firma ”Milež” iz Kotor Varoša bavi  se izgradnjom stambenih,  poslovnih i stambeno-poslovnih objekata, kao i elektroinstalacijama i završnim radovima na uređenju objekata.

Bavi se i uređenjem prostora oko objekata koristeći i različite prefabrikovane i prirodne materijale.

Bavi se i uređenjem prostora oko objekata koristeći i različite prefabrikovane i prirodne materijale.

Od početka svog postojanja GP ”Milež” neprekidno dokazuje svoj visoki kvalitet u oblasti izgradnje objekata u građevinarstvu.

Preduzeće posjeduje svu potrebnu mehanizaciju i opremu, kao i adekvatnu građevinsku operativu, osposobljenu za izvođenje najsloženijih radova u građevinarstvu.

Adresa: Cara Dušana bb 78220 Kotor Varoš

Telefon: 065 675 611

Faks: 051  785 000

 

PR tekst