LAKTAŠI, 17. januara – Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH izdvojila je gotovo 2,5 miliona maraka za nabavku, isporuku i instaliranje video-nadzora na graničnim prelazima i objektima koje koristi ta uprava, a nova oprema bi trebalo da uskoro bude postavljena.

20190116190719-277034

Granični prelazi u BiH odavno su pod lupom brojnih institucija i parlamentarnih komisija koje su zadužene da vode brigu o stanju na granici. Ranije analize su pokazale da nešto više od 20 odsto prelaza ima uslove za dobar rad, dok na pojedinima nema ni kontrolnih kabina, prostorija za zadržavanje i detaljnije provjere, vaga, video-nadzora i signalizacije, što stvara velike poteškoće putnicima, špediterima i graničarima. Standarde zadovoljavaju uglavnom novoizgrađeni granični prelazi i međunarodni aerodromi, a nadležni vjeruju da će novi ugovoreni posao za postavljenje video-nadzora poboljšati bezbjednost, ali i transparentnost rada.

UIO BiH je krajem prošle godine objavio odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku, isporuku i instaliranje video-nadzora na objektima koje koristi Uprava za indirektno oporezivanje BiH.

Odlukom direktora od 3. septembra odobreno je sprovođenje otvorenog postupka za pribavljanje ponuda, a najpovoljnijom ponudom ocijenjena je ona koju je dostavila grupa ponuđača – Agencija “Kamir” iz Širokog Brijega i “Prointer” iz Banjaluke, čija ukupna cijena iznosi 2,49 miliona maraka sa PDV-om.

Video-nadzor bi trebalo da bude postavljen na oko 30 lokacija, odnosno objekata koje koristi Uprava, a izabrani ponuđač, kako je naglašeno u tenderskoj dokumentaciji, ima 210 kalendarskih dana od potpisivanja ugovora da isporuči i instalira video-nadzor.

Kriterijum za dodjelu ugovora o postavljanju video-nadzora na granici je, prema navodima nadležnih, bila najniža cijena, a u dokumentaciji je navedeno da je novac za tu nabavku planiran u budžetu UIO za 2018. godinu.

Da je potrebno ulagati u granicu, često ističu i u Graničnoj policiji BiH, koja provjere obavlja na 83 granična prelaza, od čega je 55 međunarodnih graničnih prelaza i 28 prelaza za pogranični saobraćaj. Neadekvatno stanje infrastrukture u pogledu ispunjavanja minimalnih standarda kada je riječ o opremljenosti, kako su istakli, utiče na otežano izvršavanje poslova granične provjere.

Garancija

Ponuđači su, prema navodima iz tenderske dokumentacije, dužni da izdaju garanciju na isporučenu i ugrađenu robu i to minimalno za 12 mjeseci od dana primopredaje. Minimalni uslovi koje ponuđači moraju da ispune kada je u pitanju tehnička i profesionalna sposobnost su da su u posljednje tri godine uredno izvršili najmanje jedan takav ugovor ili više, a čija vrijednost iznosi minimalno dva miliona KM.

Neki od prelaza gdje će biti postavljen video-nadzor

* Kozarska Dubica

* Kostajnica

* Gradiška

* Brod

* Velika Kladuša

* Vardište

* Orašje

* Klobuk

* Karakaj

 

Glas Srpske