LAKTAŠI, 22. jula – Polovina sistema za navodnjavanje u trouglu opština Laktaši, Srbac i Gradiška, izgrađenog pre pola veka, nije u funkciji, pa Lijevče polje, nekada žitnica BiH, sada podseća na pustinju.

Foto: M. Pilipović / RAS SrbijaSavo Kojić

Bogoljub Vidović, inženjer poljoprivrede u penziji i bivši rukovodilac sistema za navodnjavanje Poljoprivrednog kombinata “Mladen Stojanović” podseća da je podzemnom mrežom bilo obuhvaćeno 2020 hektara.

– Polovina sistema za navodnjavanje u Lijevče polju nije u funkciji jer je devastirana, pokradena i onesposobljena. Agrozone u Novoj Topoli i Aleksandrovcu, izgrađene su na sistemima za navodnjavanje. Skupo plaćene podzemne cevi su prekinute, čime je nastala ogromna šteta – smatra Vidović.

Ovaj stručnjak iz oblasti poljoprivrede i navodnjavanja takođe je rekao za “EuroBlic” da je zbog devastiranja crpne stanice, veštačkih jezera i pumpi u Aleksandrovcu, izvan funkcije sistem za navodnjavanje stotine hektara njiva u tom području.

-Lijevče polje bez navodnjavanja je pustinja, puna peska i prašine, gde ništa ne uspeva. Setva bez navodnjavanja je rizik sa neprocenjivim posledicama. U sadašnjim uslovima, uz velike žege i duge periode bez kiše, ovde se više neće moći sejati ni uljana repica, lucerka, kukuruz, pšenica, ječam – smatraju Vlado, Savo i Marko Kojić iz Bereka kod Nove Topole.

Oni naglašavaju da su u sušnom periodu kukuruz napali do sada nepoznati insekti. Na posedima ovih vrednih ratara svakodnevno se uvećavaju štete. Bolje nije ni u potkozarskim voćnjacima.

Dragoja Dojčinović, predsednik Udruženja voćara RS, kaže da je suša uzrokovala višemilionske štete. Njima je nadu, pre nekoliko godina dao Stevo Mirjanić, ministar poljoprivrede RS rekavši da će biti izgrađen novi sistem pomoću kojeg će kanali u Lijevču biti snabdeveni vodom sa Vrbasa. On je pre tri godine izjavio u Gradiški da je voda ograničavajući faktor u poljoprivrednoj proizvodnji, a da će, ukoliko ništa značajnije ne bude urađeno, biti dovedena u pitanje biljna i životinjska proizvodnja.

-Hoćemo da promenimo stanje. Cilj nam je da projekat završimo u rekordnom roku – kazao je ministar Mirjanić u Gradiški.

Osim obezbeđenja finansija, to podrazumeva čišćenje kompletnog toka kanala, njegovo spajanje s Vrbasom u blizini Laktaša i izgradnju ostale infrastrukture.

U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS nedavno je predstavljeno idejno rešenje projekta navodnjavanja u Potkozarju. Na ovom skupu bili su i predstavnici Opštine Gradiška i Udruženja voćara RS, pojasnili su “EuroBlicu” u Ministarstvu poljoprivrede RS.

Foto: M. Pilipović / RAS Srbija

-U prvoj fazi planirano je navodnjavanje 1.500 hektara obradivih poljoprivrednih površina. Kreditom Svetske banke finasira se 85 odsto, a iz budžeta opštine 15 odsto. Ukupna vrednost ovih poslova na nekoliko lokaliteta u RS procenjena je na 24 miliona američkih dolara. Priprema tehničke dokumentacije za navodnjavanje u Potkozarju trajaće pola godine a nakon toga počeće izgradnja projektovanih sistema za navodnjavanje – pojasnili su u resornom Ministarstvu. Realno je očekivati, kažu, da će poslovi početi u proleće naredne godine a završetak kompletnog sistema do kraja 2019. godine.

U Ministarstvu su potvrdili da prioritet ima kanal dužine devet kilometara, kojim će vodu iz Vrbasa usmeriti u Lijevče polje, u mrežu ranije izgrađenih, a nedavno uređenih kanala. Time će biti omogućeno navodnjavanje ukupno 3.000 hektara u opštinama Gradiška i Laktaši. Realno je očekivati, kažu, da će ovi poslovi početi u proleće naredne godine, a biti završeni do kraja 2019. godine.

– Završena je tehnička dokumentacija, izrađen Plan upravljanja životnom sredinom. U ovoj godini biće završena i projektna dokumentacija – optimisti su u Ministarstvu poljoprivrede RS.

Navodnjavanje 5.000 hektara

Osim Potkozarja, projekti navodnjavanja odnose se i na Trebinje, Bratunac, Ljubinje, Semberiju i Maglajane kod Laktaša ukupne površine od 5.000 hektara.

 

/Blic.rs/