LAKTAŠI, 02. maja – Povodom Međunarodnog praznika rada i danas je u Republici Srpskoj neradni dan.

neradni dan
Iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske saopšteno je da je u skladu sa odredbama Zakona o praznicima Srpske u dane republičkih praznika ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

Načelnik opštine, odnosno gradonačelnik, odrediće koja su preduzeća, ustanove i druge organizacije sa područja jedinice lokalne samouprave dužni da rade i u dane praznika Republike i u kom obimu, radi zadovoljenja neophodnih potreba građana.

 

 

Srna