LAKTAŠI, 05. oktobra – Izvođač radova Hidrosplet d.o.o. Laktaši, počinje sa radom na sanaciji i uređenju korita Mahovljanske rijeke.  Investitor projekta je Opština Laktaši, a vrijednost uređenja iznosi preko 50 000 KM . Dužina vodotoka koja se uređuje iznosi 1 121 metar.

   

Iz opštinske uprave kažu da je rok za završetak radova 60 kalendarskih dana.

  

 

Boris Spasojević predsjednik SO Laktaši, kaže:

„Do sada je ukupno uloženo preko 500 hiljada KM kroz različite projekte  za godinu dana na sanaciju vodotoka u opštini Laktaši, a tu spadaju saniranje vodotoka Stupčevice, Bukovice u Trnu i Mahovljanske rijeke, kao i manjih kanala za odvodnju i regulaciju u drugim naseljima koji su ugroženi poplavama.“

O značaju uređenja korita Mahovljanke, načelnik opštine Laktaši, Ranko Karapetrović kaže:

„Mahovljanska rijeka je naproblematičniji vodotok na ovom području opštine. To je bujična rijeka i do sada je predstavljala problem  lokanom stanovništvu koji se nalazi uz ovaj vodotok, kako stambenim objektima, tako i poljoprivrednim usjevima, te je prilikom plavljenja pričinjavala velike štete na parcelama. Realizacijom ovog projekta biće sačuvano i odbranjeno odo 70 domaćinstava koji se nalaze uz vodotok.“