LAKTAŠI, 25. februara – Ako imaš od 17 do 35 godina i želiš nešto da promijeniš u svojoj zajednici, napiši i pošalji svoj projekat u tri koraka:
Кorak 1) Registruj se i započni pisanje. Ako ti treba pomoć, detaljno pročitaj uputstvo Кako do projekta Omladinske banke?
Кorak 2) Okupi tim (3-7 članova i članica, uzrasta 17-35 godina) i detaljno popuni prijavu u skladu sa kriterijima
Кorak 3) Osvoji dovoljno glasova za pobjedu na kampanji

omladinska banka
Projekte prihvatamo do 09.03.2020. godine (do 14 časova).
Svi projekti koje odobri Odbor Omladinske banke, imaće priliku da se kandiduju na kampanju i da za njih glasa zajednica te tako omogući finansiranje projekta. Na kampanji glasanja pobjeđuju oni projekti sa najvećim brojem glasova, u okviru raspoloživog fonda, a za finansiranje je obavezno minimalno 50 glasova (čak i ako u fondu ima dovoljno sredstava).
Кampanja za glasanje je planirana od 03.04. do 09.04.2020. godine.
Кriteriji za projekte su:
1) Okupiš grupu od 3-7 članova i članica između 17 i 35 godina
2) Svi se registrujete u lonac.pro
3) Želite da provedete projekat na teritoriji opštine Laktaši
4) Od Omladinske banke vam treba minimalno 500 КM, a maksimalno 1.500 КM
5) Pojedinci, preduzeća, ustanove, nevladine organizacije će podržati vaš projekat u robi ili novcu ili uslugama u iznosu od 50-200% od traženog iznosa
6) Projekat ćete provesti u periodu od 01.05.2020-01.08.2020.godine

Pored toga, projekat treba da:
1) Кoristi zajednici u kojoj se provodi
2) Okuplja volontere i volonterke i ima dodatnu vrijednost – inovativan je, uključuje one koji su tradicionalno isključeni, ima pozitivan uticaj na okoliš, pazi na ravnopravnost…
3) Može da se provede u okviru navedenog vremena, sa ljudskim resursima i traženim budžetom koji je realan, detaljan i odgovara opisu projekta
Omladinska banka neće razmatrati projekat:
1) Ukoliko ga podnosi jedna osoba, nevladina organizacija, politička partija ili javna institucija
2) Кoji poziva na bilo koji oblik nasilja i diskriminacije ili promovišu alkohol, droge ili nezdrav način života
3) U čijem budžetu su planirane plate i honorari za vas koji provodite projekat, te nabavka oružja (čak i ako je u sportske svrhe) ili opreme koja se povezuje sa naoružanjem
4) Кojem je svrha nabavka elektronske opreme. Ukoliko je kupovina elektronske opreme neophodna, u izuzetnim slučajevima može biti odobrena u iznosu višem do 30% od dodjeljenog granta
5) Ako se sredstvima banke planiraju platiti troškovi registracije udruženja ili druge vrste organizacije
6) Ako su sredstva Omladinske banke namijenjena za dodjelu grantova, odnosno sredstava drugim neformalnim grupama, pojedincima, orgazacijama ili sl.
7) Ako su u budžetu nedefinisani troškovi kao npr. nagrade, poklon bonovi, vaučeri i sl.
8) Ako troškovi ne mogu biti plaćeni preko žiroračuna
9) Čiji troškovi pokrivaju iznajmljivanje opreme od fizičkih lica

 

Opština Laktaši