Stečajna upravnica nekadašnje svinjogojske farme u Novoj Topoli Top Farm Nataša Kosić oglasila je prodaju imovine, koju čine zemljišta i objekti.

Kako piše eKapija, zemljište koje se prodaje odnosi se na površinu na kojoj se nalaze građevinski objekti u sastavu farme, čija ukupna korisna površina iznosi 247.343 m2. U dijelu farme koji se nalazi uz pristupni i magistralni put Banjaluka-Gradiška je uređeno u park u kojem se nalazi i upravna zgrada farme, iza koje se nalaze objekti za tov i pomoćni objekti.

Farma ukupno posjeduje 21 objekat za tov i 11 pomoćnih objekata, što uz upravnu zgradu čini 33 objekta koji imaju zajednički pristupni put i nalaze se u dobrom stanju.

Svinjogojska farma je udaljena od graničnog prelaza u Gradišci sa RH oko 12 km, a od banjalučkog aerodroma oko 25 km.

Imovina se prodaje kao cjelina čija cijena sada iznosi 5,75 mil KM što je ujedno početna i najniža cijena ispod koje se imovina ne može prodati na prvoj licitaciji.

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja do 26. februara uplate depozit u visini od 50.000 KM.

Podsjetimo, ovo je drugi pokušaj prodaje, nakon što početkom marta nije uspjela prva licitacija na kojoj se imovina prodavala po cijeni od 11,5 mil KM. Stečaj u Top Farmi pokrenut je u maju 2021. godine.