Vlada RS pripremila je i uputila u parlamentarnu proceduru zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu.

Izmjene podrazumijevaju jasno i jednoobrazno definisanje pojma plate i elemenata za utvrđivanje plate, te precizno definisanje pojma najniže plate, kažu u Vladi RS.

Plan je da ove godine zakon bude u primjeni.

Zakon o radu, koji je u primjeni od 2016. godine, kako kažu, u značajnoj mjeri je uticao na poboljšanje situacije na tržištu rada Republike Srpske, u smislu smanjivanja rigidnosti procedura zapošljavanja i otpuštanja, te kvalitetnijeg i preciznijeg uređivanja prava i obaveza po osnovu rada.

Iako je primjena tog zakona generalno ocijenjena kao vrlo pozitivna, u primjeni pojedinih odredaba uočeni su određeni problemi i nedostaci.

– U tom smislu, formirana je radna grupa koju čine predstavnici Vlade, inspekcije rada i reprezentativnih socijalnih partnera, koja ima zadatak da razmatra potencijalne izmjene i dopune ovog sistemskog zakona – objašnjavaju u Vladi.

Srpskainfo