LAKTAŠI, 25. septembra – Poreska uprava Republike Srpske poziva sve poreske obveznike poreza na nepokretnosti da izmire drugu ratu svoje obaveze po poreskom računu za 2018. godinu, kao i eventualno još uvijek neizmirene iznose po osnovu poreza na nepokretnosti iz prethodnih godina.

Banjaluka03-Poreska-uprava-Foto-D-BOZIC

Propisani rok za uplatu druge rate do kompletnog iznosa je najkasnije do 30. septembra.

– Naglašavamo da će svim vlasnicima nepokretnosti u Republici Srpskoj, koji nisu platili dospjele obaveze poreza na nepokretnosti, iznos biti uvećan za troškove postupka prinudne naplate i kamate – saopšteno je iz Poreske uprave RS.

Osim toga, Poreska uprava poziva i sve one koji još nisu prijavili svoju nepokretnu imovinu da to učine odmah, jer će neprijavljene nepokretnosti koje identifikuju poreznici biti prijavljene po službenoj dužnosti, a vlasnicima uručeni poreski računi sa obračunatim kamatama i novčanom kaznom u iznosu od 500 КM do 1.500 КM za fizička lica, te od 1.000 КM do 3.000 КM za pravna lica, po neprijavljenoj nepokretnosti.

 

Takođe, Poreska uprava RS će intenzivirati aktivnosti na prinudnoj naplati ovog prihoda lokalnih zajednica, koristeći sve zakonski raspoložive mjere, od blokada računa, pljenidbe pokretne imovine do upisa hipoteka na nepokretnu imovinu, kao krajnje mjere naplate ove poreske obaveze.

Inače, Poreska uprava RS je u 8 mjeseci ove godine po osnovu poreza na nepokretnosti prikupila 19,2 miliona КM, što je za 3,2 miliona КM više u odnosu na isti period 2017. godine. Ističu da to predstavlja zadovoljavajući trend naplate ove vrste prihoda, koji isključivo pripada lokalnim zajednicama u Srpskoj.

 

Srpskainfo