Njemačka Kancelarija za statistiku (Destatis) objavila je istraživanje u kojem upoređuje cijene u 36 evropskih država. Uzete su cijene iz jula ove godine, koje pokazuju da je u Evropi najskuplji život u Švicarskoj, dok je najjeftiniji u Turskoj.

“Bilo radi posla, studija ili odmora, međunarodno poređenje nivoa cijena za privatnu potrošnju pomaže pri planiranju vašeg proračuna za boravak u inostranstvu”, navode iz njemačke Kancelarije za statistiku.

Švicarska najskuplja za život u Evropi, Turska najjeftinija

“Troškovi života bili su najskuplji u Švicarskoj u julu 2021. godine. Tamo je nivo cijena bio više od polovine (+51 odsto) viši nego u Njemačkoj. Nasuprot tome, troškovi života u Turskoj bili su gotovo dvije trećine (-64 odsto) niži nego u Njemačkoj, stoga su bili najniži od svih zemalja koje su poređene”, ističu u saopštenju za medije.

Kada je riječ o Hrvatskoj, u njoj je život 36 odsto jeftiniji nego u Njemačkoj.

Osim u Švicarskoj, troškovi života takođe su bili veći u većini njemačkih susjednih zemalja nego u Njemačkoj. U Danskoj su potrošači morali platiti 28 odsto više za kupovinu reprezentativne korpe. U Luksemburgu je nivo cijena bio više za 25 odsto. U Nizozemskoj je razlika u cijeni prema Njemačkoj bila +7 odsto, u Belgiji i Austriji po +5 odsto, a u Francuskoj +4 odsto.

Poređenje s drugim evropskim zemljama pokazuje neke ogromne razlike u troškovima života: oni su bili 40 odsto veći na Islandu i 30 odsto veći u Norveškoj nego u Njemačkoj.

Nasuprot tome, život je u Poljskoj 46 odsto jeftiniji od onog njemačkog, a u Češkoj 28 odsto.

U Hrvatskoj je hljeb samo jedan odsto jeftiniji nego u Njemačkoj

Uopšteno su cijene manje u istočnoj nego u zapadnoj Evropi. U Bugarskoj, Rumuniji i Bosni i Hercegovini troškovi života su oko 50 odsto niži u odnosu na Njemačku. Litvanija i Hrvatska su po 36 odsto ispod njemačkog nivoa cijena, Španija 13 i Italija 9 odsto.

U Hrvatskoj su cijene hrane i pića osam odsto niže nego u Njemačkoj, dok je cijena hljeba samo jedan odsto manja. Meso je 15 odsto jeftinije nego u Njemačkoj, riba 29 odsto, a mliječni proizvodi i jaja pet odsto. Voće i povrće je 16 odsto jeftinije, no zato su alkoholna pića 17 odsto skuplja nego u Njemačkoj.

Nadalje, cigarete su 37 odsto jeftinije, obuća i odjeća 16 odsto, a restorani i hoteli su jeftiniji u prosjeku 19 odsto.

Za kupovnu moć nisu važne samo cijene, već i visina plate

Podaci se temelje na rezultatima Evropskog programa komparacije o paritetima kupovne moći Statističke kancelarije Evropske unije (Eurostat) i proračunima njemačkog Federalnog zavoda za statistiku. U obzir je uzet nivo cijena za 15 kategorija, uključujući hranu i piće, energiju, restorane i hotele.

Pariteti kupovne moći utvrđuju se na temelju nacionalnih istraživanja cijena i predstavljaju kupovnu moć nacionalnih valuta u različitim zemljama. U svom najjednostavnijem obliku pariteti kupovne moći su omjeri cijena za isti proizvod u dvije zemlje u odgovarajućim nacionalnim valutama. Pariteti kupovne moći pokazuju koliko valutnih jedinica određena količina robe i usluga košta u različitim zemljama.

No, da bi podaci o cijenama bili stavljeni u pravi kontekst, treba navesti i koja je prosječna plata u Njemačkoj odnosno u Hrvatskoj. Prosječna mjesečna neto plata u Hrvatskoj je nešto veća od 7.000 kuna, dakle manje od hiljadu evra, dok je u Njemačkoj prosječna mjesečna plata oko 2.500 evra.

Dakle, Hrvati zapravo imanju mnogo manju kupovnu moć od Nijemaca, jer iako imaju većinom niže cijene istih proizvoda u trgovinama, imaju i manje novaca za kupovinu tih proizvoda.

(Index)