BANJALUKA, 27. novembra  – Ogromne količine nakupljenog otpada, procijenjenog na oko 6.000 kubika, uklonjene su ovih dana sa zaštitne mreže u akumulaciji Bočac, na rijeci Vrbas, između opštine Jajce u Federaciji BiH i Mrkonjić Grada u Republici Srpskoj.

 Vrbas

Time je otklonjena opasnost da ogromne količine plutajućeg otpada dospiju u Banjaluku. Načelnik gradskog Odjeljenja za inspekcijske poslove Janko Kecman ističe da su ove aktivnosti uslijedile nakon što je gradska inspekcija, u saradnji sa republičkom vodnom inspekcijom i “Eko centrom Bočac”, pokrenula aktivnosti na uklanjanju nagomilanog otpada iz 13 lokalnih zajednica koje se nalaze uz rijeku Vrbas.

“Velike količine ovog otpada prijetile su da zaštitna mreža popusti i da na hiljade tona nakupljenog otpada krene nizvodno, prema gradu, tako da se moralo djelovati interventno”, kazao je Kecman.

Hidroelektrane “Bočac” su izabrale izvođača radova, koji je ovih dana uspješno uklonio sav otpad. U narednom periodu, kako ističe Kecman, inspekcija će pratiti dešavanja na mreži u Bočcu, te reagovati u skladu sa mogućnostima.

“Da bi se ovaj problem dugoročno riješio, potrebno je iznaći sistemsko rješenje, te u proces uključiti niz institucija, uključujući Ministarstvo za prostorno uređenje, Fond za zaštitu životne sredine, ali i federalne opštine iz gornjeg sliva Vrbasa”, rekao je Kecman.

“Eko-centar Bočac” je kao ekološki projekat 2001. godine na istoimenom jezeru osnovao preduzeće “Euro-hem”, s ciljem prikupljanja, korištenja i odlaganja plutajućeg otpada. Teritorijalno pripada opštinama Mrkonjić Grad, Kneževo i Banjaluka, od koje je udaljen 50, a 20 kilometara od Jajca.

 

Nezavisne